Cannabis en corona

We monitoren wat de coronamaatregelen doen met het cannabisgebruik. Daarnaast beantwoorden we vragen die leven rond cannabisgebruik tijdens de coronacrisis.

Onderzoek cannabisgebruik

Met behulp van een online enquête hebben we in april (veranderingen in) het gebruik van hasj en wiet onderzocht. In die eerste weken is ruim 2 van de 5 cannabisgebruikers meer gaan blowen. Slechts een klein deel is minder gaan gebruiken.

De resultaten van dit onderzoek zijn ook gebundeld in een Nederlandse en Engelstalige factsheet.

Over de deelnemers

De enquête is uitgezet via social media en verstuurd naar een groep respondenten die eerder heeft deelgenomen aan Trimbos-onderzoek naar cannabisgebruik.

De deelnemers zijn doelgericht geworven en de steekproef is daarmee niet noodzakelijk representatief voor alle Nederlandse volwassenen die (regelmatig) cannabis gebruiken. De cijfers geven wel een indicatie van het effect van de corona maatregelen op cannabisgebruik.

De meeste respondenten zijn tussen de 20-24 (26,5%) en 25-35 (30,2%) jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 32,6 jaar. Ruim tweederde (66,3%) van de respondenten geeft aan man te zijn.

Bijna driekwart van de respondenten gebruikte voor het ingaan van de maatregelen meestal wiet (71,9%). Ongeveer één op de zes (14,9%) gebruikt meestal hasj. Het overige deel gebruikt even vaak hasj als wiet (13,2%).

Bijna alle deelnemers (91,7%) gebruiken wiet en/of hasj in een joint gemengd met tabak. Een klein deel neemt wiet en/of hasj puur in een joint (7,8%) en/of wiet en/of hasj verwerkt in voedsel (6,6%).

De resultaten in het kort

In totaal hebben 1563 respondenten de complete vragenlijst ingevuld.

In het kort:

  • 41,3% is vaker hasj of wiet gaan gebruiken
  • Het gaat dan vooral om meer gebruik op 1 dag
  • Verveling is de belangrijkste reden om meer te gaan gebruiken

Cannabisgebruik voor coronamaatregelen

Vóór het ingaan van de coronamaatregelen geeft bijna driekwart (67,9%) aan wiet en/of hasj (bijna) dagelijks te gebruiken. 15,9% gebruikt een paar keer per week. De overige respondenten gebruiken wekelijks of minder dan wekelijks wiet en/of hasj. Op een gebruiksdag gebruikten de respondenten gemiddeld 3,0 joints.

Verandering cannabisgebruik na ingaan maatregelen

Na het ingaan van de coronamaatregelen is bijna de helft van de respondenten (49,4%) even vaak blijven gebruiken. 41,3% zegt vaker wiet en/of hasj te zijn gaan gebruiken.

Een veel kleiner deel geeft aan te hebben geminderd (6,6%) of (tijdelijk) te zijn gestopt (2,8%). De antwoordoptie 'Ik ben (tijdelijk) gestopt' is na 157 responsen toegevoegd aan de vragenlijst. Mogelijk ligt het percentage (tijdelijk) gestopte gebruikers dus hoger dan hier is weergegeven.

Meer cannabisgebruik op 1 dag

Na het ingaan van de coronamaatregelen ligt het percentage (bijna) dagelijks gebruikers op 76,4%. Voor de maatregelen was dit 67,9%.
Voor de gehele steekproef geldt dat het gemiddeld aantal joints op een gebruiksdag is gestegen van 3,0 joints vóór ingang van de maatregelen naar 3,6 joints na de ingang van de maatregelen. De (bijna) dagelijks gebruikers gaan van gemiddeld 3,4 joints naar 4,2 joints gemiddeld op een gebruiksdag.

Redenen om meer te blowen

Veruit de belangrijkste reden om meer of vaker wiet en/of hasj te gebruiken is verveling (78,4% van degenen die meer/vaker gebruiken), gevolgd door stress (36,3%), mentale gezondheid (30,4%), eenzaamheid (29,6%), minder feestjes (26,5%) en het minder zien van vrienden (22,5%).

Manier van gebruik meestal hetzelfde

Op de vraag hoe respondenten of de manier van gebruik na invoer van de corona maatregelen is veranderd, antwoordde 85,6% wiet en/of hasj op dezelfde manier te gebruiken als voor het ingaan van de coronamaatregelen; 7,1% geeft aan minder tabak te gebruiken en 2,0% is (meer) edibles gaan eten.

De meest genoemde extra maatregelen die gebruikers treffen zijn: “Ik deel geen joints” en “ik rook niet meer samen met vrienden”.

De resultaten van dit onderzoek zijn ook beschikbaar als factsheet.
> Download de gratis factsheet

Veelgestelde vragen over cannabis en corona

We beantwoorden veelgestelde vragen over cannabisgebruik in relatie tot het nieuwe coronavirus.