Nieuwe coronavirus, alcohol, roken, drugs en mentale gezondheid

Het nieuwe coronavirus kan zorgen voor angst, spanningen en somberheid. Hierdoor is er een risico op toename van alcoholgebruik en het ontwikkelen van alcoholproblemen. Mensen die roken worden vaak zieker als ze COVID-19 krijgen dan niet-rokers. Dit dossier bevat informatie over het nieuwe coronavirus in relatie tot mentale gezondheid, roken, alcohol en drugs.
De maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben invloed op onze activiteiten. Lees verder...

7 adviezen voor de tweede golf

De invloed van de coronacrisis op de mentale gezondheid en het middelengebruik is groot, ook al zijn er veel verschillen tussen mensen onderling en per moment. Wat we tot nu toe leerden over de invloed van corona en de coronamaatregelen op welbevinden, moeten we goed gebruiken nu een tweede coronagolf zich aandient, menen onderzoekers van het Trimbos-instituut. Zij formuleerden zeven adviezen aan beleidsmakers, bestuurders en andere professionals. 

Lees de adviezen

Zorg dat u niets mist

We werken onze pagina's over het nieuwe coronavirus voortdurend bij. Geen nieuws of onderzoek missen? Vul uw e-mailadres in en ontvang twee keer per maand de Trimbos Nieuwsflitsen.

Waarschuwing voor online gokken

Online gokken kan verleidelijk zijn nu door de coronamaatregelen speelhallen en casino's (gedeeltelijk) zijn gesloten. Maar er kleven grote risico's aan en is bovendien - nog steeds - verboden.

Lees verder op Loketkansspel.nl (voorheen gokkeninfo.nl)

Nieuws

Zorggebruik in de volwassenen ggz op niveau van voor coronacrisis
14 april 2021 - De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 een grote impact gehad op de specialistische ggz. Het aantal verwijzingen en..
Door stress tijdens de coronacrisis roken rokers meer
22 maart 2021 - Ruim de helft van de rokers geeft aan stress te ervaren door de coronacrisis. Veel rokers geven daarbij aan dat zij door..

Meer nieuws over dit onderwerp

Blogs

Waarom we moeten zoeken naar alternatieven voor schoolsluiting
20 januari 2021 - We moeten op zoek naar alternatieven nu de scholen dicht zijn. Ouders staan voor een haast onmogelijke taak en de..
Feestdagen in zicht: wel of niet naar opa en oma?
21 december 2020 - ..

Meer blogs over dit onderwerp

Mis niets

Ontvang ongeveer twee keer per maand de Trimbos Nieuwsflitsen met het laatste nieuws, recente publicaties, trainingen en evenementen over middelengebruik en mentale gezondheid. 

Publieksinformatie

publieksinformatie, telefoniste

Door het nieuwe coronavirus zitten veel mensen met vragen. Ook vragen die gerelateerd zijn aan middelengebruik en mentale gezondheid.

Via onze infolijnen voor alcohol, roken en drugs beantwoorden we deze vragen: 0900-1995 (10 ct/min). Liever chatten? Ga naar onze info-websites.

Voor rokers is het coronavirus extra gevaarlijk. Rokers die willen stoppen, ondersteunen we op Ikstopnu.nl

Informatie over middelengebruik (en het coronavirus):

Informatie en zelfhulp over mentale gezondheid:

Hulp bij het stoppen met roken:

Informatie voor gebruikers van drugs:

Corona-gerelateerde onderzoeken

Vanuit het Trimbos-instituut willen wij zo goed mogelijk zicht krijgen op de  impact van de corona crisis op de  mentale gezondheid en middelengebruik. Omdat iedere groep zijn eigen problematiek, kenmerken en benaderwijze heeft, is het niet mogelijk om dat met 1 onderzoek te meten.

Wij hebben de afgelopen periode verschillende onderzoeken uitgevoerd en we blijven dit de komende tijd doen. De verschillende onderzoeken hebben we zoveel mogelijk gekoppeld en onderling op elkaar afgestemd zodat we via die gezamenlijke onderzoeken als Trimbos-instituut een zo volledig en doelgroepspecifiek mogelijk beeld kunnen schetsen.

In samenwerking met partners van de Staat van Volksgezondheid hebben we een vragenlijst opgesteld om de beschermende factoren en risico’s voor psychische problemen in kaart te brengen. De vragenlijst is gebaseerd op eerdere Trimbos surveys. We zijn in contact met de RIVM Corona Gedragsunit om de vragenlijst gezamenlijk uit te zetten.

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op psychische gezondheid en verslaving? Wie voelt zich angstiger of gespannen, wie is juist tot rust gekomen? Welke (groepen) mensen zijn juist nu meer gaan roken of drinken en voor wie is de crisis juist een goede aanleiding om te stoppen?

Dat is wat het Trimbos-instituut in kaart wil brengen met een kortlopend onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op psychische gezondheid en verslaving.

Bekijk de resultaten

Trimbos is reeds gestart met dit het NEMESIS-onderzoek. We hebben voor de coronacrisis 1600 interviews afgenomen. De overige 5000 interviews zijn uitgesteld tot na de crisis. Daardoor zitten we in een unieke situatie om, na het veldwerk in 2021, het effect van de coronacrisis te kunnen laten zien.

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in termen van aanpassingen in hulpverlening/ondersteuning (en tevredenheid daarover), sociaal en psychisch welbevinden? Dat onderzoeken we in april en juni met het Panel Psychisch Gezien.

Bekijk de samengevatte resultaten van de eerste meting

Bekijk het rapport over ernstige psychische aandoeningen en corona

Voor de 39.000 dak- en thuislozen in Nederland blijken de coronamaatregelen ook positieve kanten te hebben, blijkt uit onderzoek.

Dit deelonderzoek is gericht op kwetsbare ouderen; het Trimbos-instituut richt zich op verpleeghuizen. Welke problemen en oplossingen zijn er door sociale isolatie, hoe kunnen oplossingen beleidsmatig gefaciliteerd worden?

Bekijk de publicatie over sociale isolatie

Aan het reeds geplande Groot Uitgaans Onderzoek wordt een vragenblok toegevoegd om inzicht te krijgen over de effecten van de coronamaatregelen op het middelengebruik (drugs, alcohol, tabak). De eerste resultaten worden in juli verwacht.

Via sociale media hebben we vragenlijsten uitgezet om veranderingen in gebruik van cannabis te signaleren die in verband te brengen zijn met de coronamaatregelen.

Bekijk de resultaten

We zijn een onderzoek aan het voorbereiden waarin we een representatieve groep volwassen rokers vragen welke problemen ze ondervinden met het stoppen met roken in het licht van de coronacrisis.

Meer informatie

Laila  Zaghdoudi

Stuur een bericht aan contactpersoon Laila Zaghdoudi of bel +31 (0)30 - 2959(382)

Coronamonitors alcohol, drugs en tabak

Ook onze partnerinstellingen en andere (onderzoeks)instellingen voeren diverse monitors uit om zicht te krijgen op de invloed van de coronamaatregelen op het gebruik van alcohol, drugs en tabak. Ons Bureau van de Nationale Drugsmonitor (NDM) heeft een inventarisatie gemaakt van de (lopende) monitors en de resultaten. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Mist u iets in het overzicht? Laat het ons vooral weten.

Download het overzicht