Cijfers depressie en suïcide

In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen van 18-75 jaar ooit in het leven te maken met een depressie (2019-2022). Elk jaar geldt dat voor ongeveer 9% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 18-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie (2019-2022).

Depressie bij volwassenen

Depressies komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In de leeftijd 18-34 jaar komen depressies het meest voor (2019-2022).

Verloop van een depressie

De duur en het verloop van een depressie variëren sterk per persoon. Ongeveer de helft van de volwassenen met een depressie herstelt na 6 maanden. Als een persoon door een depressieve episode heen is, kan het wel zijn dat de depressie later terug komt. Het terugvalrisico bij een depressie is behoorlijk hoog.

Duur van een depressie

Het percentage volwassenen met een nieuwe depressie dat hiervan nog niet is hersteld na 6, 24 en 36 maanden.

Terugkeer van een depressie

Mensen die een depressie krijgen, krijgen die later opnieuw. Dat kan ook pas na een (heel) lange tijd zijn.

Roken en depressie

In 2007-2009 rookte bijna de helft (46%) van de mensen met een depressie, 1,5 keer zoveel als in de algemene bevolking. Mensen met een depressie leven gemiddeld 7-11 jaar korter dan mensen zonder een depressie. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken (1990-2005).

> Bekijk ook de Factsheet Roken en Depressie

Zwangerschap en depressie

Op basis van het aantal geboorten in Nederland en de prevalentie van postpartum depressie schatten wij dat in Nederland jaarlijks 23.000 vrouwen die zwanger zijn en/of bevallen zijn een postpartum depressie krijgen. Een postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders.

> Lees meer over zwangerschap en depressie

> E-learning 'Preventie postpartum depressie'

Invloed depressie op ziektekosten

Stemmingsstoornissen, waarvan een depressie veruit het grootste deel vormt, stond in 2015 op de zesde plek in de ranglijst van aandoeningen die het meeste gezondheidsverlies (ziektelast) veroorzaken in Nederland. Een depressie staat bovenaan in de ranglijst van aandoeningen met de hoogste verzuimkosten.. Op jaarbasis worden de kosten van verzuim door een depressie geschat op ongeveer € 1,8 miljard (2007-2009).

Zorggebruik bij depressie

Zes op de tien volwassenen (61%) met een depressie heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de algemene of geestelijke gezondheidszorg vanwege psychische problemen (2019-2022). Dit kan vanwege de depressie zijn geweest, maar ook vanwege eventueel andere aanwezige psychische problemen. In de figuur is het zorggebruik voor de verschillende vormen van zorg weergegeven.

Aandoeningen met de meeste ziektelast

De aandoeningen met de meeste ziektelast in Nederland in 2015. De data is gebaseerd op DALY (Disability Adjusted Life Years). De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte. De gerepresenteerde waarden zijn percentages van de totale ziektelas geschat voor alle ziekten in Nederland in 2015.

Suïcidaliteit

De gemiddelde leeftijd voor eerste suïcide gedachten onder volwassenen is 26,2 jaar. Van de volwassenen met suïcide gedachten doet 26,8% een suïcidepoging (2007-2009).

In 2018 maakten 1.829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Suïcide komt het vaakst voor onder volwassenen tussen de 40 en 60 jaar.

> Lees de Factsheet Depressie en Suïcidaliteit

Praten over zelfmoordgedachten?

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0800-0113 of bekijk www.113.nl

www.113.nl

Totaal aantal suïcides

Het aantal suïcides nam toe tussen 2010 en 2013. Sinds 2017 is het aantal zelfdodingen licht gedaald.

Aantal suïcides per leeftijdsgroep

Suïcide komt het meest voor in de leeftijd van 40 tot 60 jaar.