Bronnen

Bij grafieken op websites van het Trimbos-instituut wordt soms verwezen naar een uitgebreide bronverwijzing. Hier ziet u waar de cijfers zijn gepubliceerd waarop de grafiek gebaseerd is.

 1. HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM
 2. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut
 3. Stap.nl, CBS, Productschap Dranken, Productschap Wijn, Nederlandse Brouwers, Ministerie van Financiën
 4. Wolters T, van Amerongen G e.a. (2019) Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop aan minderjarigen in 2018. Onderzoeksbureau Objectief
 5. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)
 6. Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
 7. Nienhuis, K., Van der Lely, N., Van Hoof, J.J. Factsheet Alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2016. Reinier de Graaf Gasthuis/Universiteit Twente: Delft/Enschede.
 8. LADIS, IVZ, bewerking Trimbos-instituut
 9. Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2019.
 10. Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM/ m.u.v. 2017 en 2021: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, SCP, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM
 11. HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, 2021 (E-sigaret); Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor 2019 (heat not burn en waterpijp)