Alcohol en Gemeenten, uitgaven en websites

Dit dossier bevat informatie en links naar websites die relevant zijn voor gemeentelijke beleidsmakers.

Landelijke kaders alcoholbeleid

Gemeentelijk beleid maken

Leeftijdsgrens

Dronkenschap en doorschenken

Evaluatie gemeentelijk beleid

  • Scanner Lokaal Alcoholbeleid: vergroot uw inzicht in alcoholgebruik, effectief beleid, preventie en handhaving met de Scanner Lokaal Alcoholbeleid.
  • Evaluatie Lokaal Alcoholbeleid: krijg inzicht of uw beleidsdoelstellingen zijn behaald en waarom wel of niet, en krijg daarbij handvatten voor het verbeteren van uw alcoholbeleid met de Evaluatie Lokaal Alcoholbeleid.

Blurring

Webinars

  • Het Trimbos instituut heeft in samenwerking met de VNG, Bureau Objectief, NVDI en het ministerie van VWS een reeks webinars over het thema alcohol georganiseerd: de webinars zijn hier terug te kijken (voorjaar 2021).
  • Webinar over Alcoholpreventie door APGG (AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie), VNG en het Trimbos Instituut over het borgen van alcoholpreventie in lokaal beleid. Het webinar is hier terug te kijken (7 april 2022).

Links