Alcohol: risicogroepen onder jongeren

Jongeren die alcohol drinken, lopen meer risico dan volwassenen. De lichamelijke effecten van alcohol zijn groter voor jongeren. Binnen de groep jongeren zijn een aantal groepen extra kwetsbaar.

  • Jongens zijn vaker ooit in hun leven dronken geweest en drinken vaker meer dan 20 glazen in het weekend dan meisjes [1].
  • Jongeren van Nederlandse afkomst drinken eerder en hebben een hogere laatste maandprevalentie van alcohol drinken dan jongeren met een niet-westerse migratie achtergrond [1].
  • Laagopgeleide jongeren (VMBO-B en VMBO-T) drinken een hoger gemiddeld aantal glazen in het weekend en drinken vaker meer dan 20 glazen alcohol in het weekend dan hoogopgeleide jongeren (HAVO en VWO) [1]. In de late adolescentie zien we juist dat hoogopgeleiden meer drinken, mogelijk is dit gerelateerd aan het studentenleven.
  • Jongeren die vroeg beginnen met het drinken van alcohol zijn vaker een overmatige en/of zware drinker in de jongvolwassenheid dan jongeren die later beginnen met het drinken van alcohol [2].
  • Jongeren met drinkende ouders drinken eerder, vaker en meer alcohol dan jongeren en jongvolwassenen met niet-drinkende ouders [3].
  • Jongeren met intergenerationele problematiek (i.e., KOPP: kinderen van ouders met psychische problemen en KOV: kinderen van ouders met een verslaving), jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en jongeren in het Speciaal Onderwijs (i.e., VSO, praktijkonderwijs en mbo niveau 1 en 2) zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van de verschillende stadia van alcoholgebruik.

Werkt u met deze doelgroepen, bijvoorbeeld als preventiewerker in het middelbaar onderwijs? Bekijk dan de effectieve interventies om alcoholgebruik bij jongeren te voorkomen of verminderen.

Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Rombouts, M., Van Dorsselaer, S., Scheffers - van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. & Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Retrieved from https://www.trimbos.nl/docs/29856421-c89c-47f8-ac04-c7ce1cabad4b.pdf.
  2. Pitkänen, T., Lyyra, A.L. & Pulkkinen, L. (2005). Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow‐up study from age 8–42 for females and males. Addiction, 100(5), 652-661.
  3. Duncan, S.C., Duncan, T.E. & Strycker, L.A. (2006). Alcohol use from ages 9 to 16: A cohort-sequential latent growth model. Drug and alcohol dependence, 81(1), 71-81.
  4. Hanson, M.D. & Chen, E. (2007). Socioeconomic status and health behaviors in adolescence: a review of the literature. Journal of Behavioral Medicine, 30(3), 263-285.