Thuiswerken, alcohol en drugs - adviezen voor werkgevers

De coronamaatregelen en het thuiswerken kunnen ertoe leiden dat het alcohol- en/of drugsgebruik van medewerkers verandert. Bij sommigen leidt het tot een toename van gebruik en neemt het risico op problemen toe, anderen drinken of gebruiken juist minder. Belangrijk is dat er oog blijft voor het welzijn van medewerkers, ook als er veel thuisgewerkt wordt.

Wist u dat…

  • Er verschillende motieven zijn om meer te gaan drinken tijden de coronacrisis? Zo kan de combinatie thuiswerken en zorgtaken stressvol zijn en leiden tot meer middelengebruik (middelengebruik als coping). Lees hier ook meer over in de blog: alcoholgebruik in tijden van corona.
  • Uit onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid van alcohol op de werkvloer een negatieve invloed heeft op het drinkgedrag van medewerkers (Anderson, 2012). Hoewel dit onderzoek zich niet richt op thuiswerksituaties, is het goed om hier alert op te zijn.
  • ADM-beleid ook in de thuissituatie van kracht is? Ook thuis is de werknemer verplicht zich tijdens de werkdag als een goed werknemer op te stellen en het eventuele ADM-beleid na te komen.

Wat helpt?

Medewerkers informeren en ondersteunen

  • Informeer medewerkers over hoe zij zo gezond mogelijk kunnen blijven, met aandacht voor onder meer een goede balans werk/privé en een gezonde leefstijl (voeding, voldoende beweging en middelengebruik).
  • Ondersteun medewerkers die stress ervaren of bang zijn om bijvoorbeeld ziek te worden of belast te zijn met ziekte of overlijden van naasten als gevolg van Covid-19.
  • Biedt online trainingen aan bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl, omgaan met stress en werkplanning.

Medewerkers stimuleren om met u en met elkaar in contact te blijven

  • Sociale controle helpt om het middelengebruik in de hand te houden. Stimuleer collega’s om onderling contact te hebben, bijvoorbeeld door een dagelijkse start-up of dagelijkse koffiemomenten te organiseren.
  • Heb regelmatig contact met uw medewerkers en vraag niet alleen naar werk, maar ook hoe het verder met hem/haar gaat.

Medewerkers stimuleren om structuur in de dag aan te brengen

Een dagstructuur helpt om overzicht te houden. We zien dat naarmate we langer thuiswerken werk en privé meer door elkaar heen gaan lopen. Veel mensen lijken meer uren te werken. Ga met medewerkers in gesprek of bespreek dit onderwerp op een teamoverleg en geef elkaar tips over hoe de juiste balans te bewaren.

Ga het gesprek aan bij zorgen over een medewerker

Als u zich zorgen maakt, maak dit zo snel mogelijk bespreekbaar. Volgens de AVG mag u niet direct vragen naar alcohol- of drugsgebruik. Houdt u zich daarom aan de feiten, door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik merk dat je de laatste overleggen afwezig bent en je deadlines niet haalt. Dat baart me zorgen. Kunnen we het daar over hebben?” Zorg voor follow-up, bijvoorbeeld: “Ik bel je overmorgen weer om onze afspraken te checken”.

Wilt u meer weten over de invloed van de coronacrisis op het middelengebruik en de psychische gezondheid van Nederlanders?

Lees hierover meer op onze website en op het Expertisecentrum Alcohol. Concrete adviezen en handvatten?

Neem contact op met onze Adviseur Alcohol, Drugs-, en Medicijnbeleid Maddy Blokland.