Jongeren (KOPP/KVO) trainingen

Jongeren en KOPP/KVO trainingen

Ongeveer 577.000 Nederlandse kinderen onder de 18 jaar hebben een ouder met een psychische aandoening of verslaving. Deze kinderen lopen een aanzienlijk risico om zelf ook zulk soort problemen te krijgen. Als professional wilt u dat voorkomen. Bij het Trimbos-instituut ondersteunen wij professionals via het Landelijk Platform KOPP/KVO. Wij organiseren verschillende cursussen en trainingen over jongeren met ouders met een verslaving of psychische aandoening. Wilt u uw expertise vergroten op een ander onderwerp, bijvoorbeeld trainingen over drugs, alcohol of tabak? Bekijk dan het overzicht van ons complete aanbod.

Naar het trainingsoverzicht

 

Help, mijn kind gaat uit

Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond over o.a. alcohol, ecstasy en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) getraind voor de uitvoering van de ouderavond.
lees verder

KOPP/KVO : Doe-Praatgroep

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De interventie ‘Doe-praat Groep’ heeft als doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zelf ernstige problemen ontwikkelen.
lees verder

KOPP/KVO: Ouder-Baby interventie

Hoe kunt u als hulpverlener de kwaliteit van de interactie verbeteren tussen depressieve ouders en hun baby?
lees verder

KOPP/KVO: Piep zei de muis

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De interventie ‘Piep zei de muis’ is gericht op het voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar zelf ernstige psychische problemen ontwikkelen.
lees verder

Open en Alert

Met de online vaardigheidscursus van 'Open en Alert voor de LVB-zorg en residentiële jeugdhulpverlening' leert u in 9 lessen van ca. 10 minuten hoe u alcohol- en drugsgebruik bij uw cliënten kunt signaleren, hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken en hoe u (problematisch) alcohol- of drugsgebruik kunt begeleiden. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het beste met hen in gesprek kunt gaan.
lees verder

Preventie depressie bij kinderen en jongeren

Leer somberheid en depressie herkennen bij kinderen en jongeren. En ontdek wat u vervolgens kunt doen.
lees verder

Signaleren en doorverwijzen problematisch gamen

Hoe herkent u problematisch gamen bij jongeren? Wat kunt u doen? En wanneer moet u doorverwijzen?
lees verder

Wiet-Check

De Wiet-Check is een kortdurende interventie met als doel het vergroten van de motivatie van jongeren om het gebruik van cannabis (hasj en wiet) te minderen of ermee te stoppen.
lees verder