Inspiratiedag Studenten Alcohol, drugs en tabak 13 - 11 - 2019

De kosten zijn:
30 euro voor bestuursleden van studentenverenigingen (incl. BTW)
100 euro voor overige deelnemers (incl. BTW)

DeelnemerHieronder maakt u een keuze voor uw workshops. Op de website vindt u een uitgebreide uitleg bij elk van de workshops. Lees deze om een goede inschatting te kunnen maken welke workshop voor u het meest interessant is.

Ronde 1

Ronde 2

LET OP: Workshops 2A en 3A (Verdienmodel Verenigingen) vormen een dubbelsessie. Als u in ronde 2 wordt geplaatst bij 2A, wordt u automatisch in ronde 3 geplaatst bij workshop 3A, ook als u in dit formulier een andere voorkeur voor ronde 3 aangeeft. Andersom geldt: als u in ronde 3 kiest voor sessie 3A, plaatsen wij u in ronde 2 bij sessie 2A.

Ronde 3

Factuurgegevens

Het Trimbos-instituut hecht grote waarde aan uw privacy. Het Trimbos-instituut verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden.