Ernstige psychische aandoeningen-trainingen

Het Trimbos-instituut biedt verschillende trainingen aan voor professionals om de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren.

Ernstige psychische aandoeningen trainingen

Nederland telt ongeveer 160.000 volwassen GGZ-cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Het Trimbos-instituut heeft verschillende trainingen voor professionals om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht. Onze ernstige psychische aandoeningen trainingen kunt u zowel incompany als op open inschrijving volgen. Wilt u uw expertise vergroten op een ander onderwerp, bijvoorbeeld trainingen over drugs, alcohol of tabak? Bekijk dan het overzicht van ons complete aanbod.

Naar het trainingsoverzicht

Aan de slag met Zorgstandaarden!

Hoe kunnen zorgprofessionals aan de slag met een praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? En hoe kunt u daaraan bijdragen? De training vindt plaats op 25 mei en 8 juni 2018 (beide keren van 9:30 - 12:30).
lees verder

Dubbele diagnose: trainingen op 3 niveaus

Trainingen gericht op een geïntegreerde behandelaanpak bij de combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening.
lees verder

HoNOS 65+

De Health of the Nation Outcome Scales 65+ (HoNOS 65+) vragenlijst geeft inzicht in het mentaal en sociaal functioneren van cliënten. Binnen de ouderenpsychiatrie is de HoNOS 65+ een veelgebruikt instrument in het kader van Routing Outcome Measurement (ROM).
lees verder

Improving implementation practice | 9 februari 2018

Na het succes van 2017 met ruim 150 deelnemers, organiseren de VU, VUmc en het Trimbos-instituut voor de tweede maal een internationaal implementatie symposium. Dit jaar onder de titel: "Improving implementation practice: a one-day implementation science conference". De conferentie vindt plaats op vrijdag 9 februari in Amsterdam.
lees verder

Leren over dementie | Online cursus

In de online cursus Leren over dementie leer meer over omgaan met mensen met dementie. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met leerlingen, helpenden en verzorgenden.
lees verder

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie | Trainings- en implementatietraject

U bent ervan overtuigd dat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie belangrijk is en bent op zoek naar hoe u dat daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen. Want hoe kunt u alle medewerkers van uw organisatie, van management tot verzorgenden en behandelaars, vanuit een persoonsgerichte zorgvisie laten denken en werken?
lees verder

ROPI-R | Basistraining

Ligt uw organisatie op koers als het gaat om herstelondersteunende zorg? De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u dit kunt meten.
lees verder

ROPI-R | Terugkomdag

Deze training kan alleen gevolgd worden als u eerder de basistraining heeft gevolgd en een 'ROPI-R verslag' heeft afgerond.
lees verder

Samen Beslissen in de GGZ

Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training ‘Samen Beslissen in de GGZ’ worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best passende behandeling.
lees verder

Samen Beslissen in de GGZ | Train de Trainers training

Hoe kun je als behandelaar/ervaringsdeskundige cliënten zo goed mogelijk ondersteunen bij het nemen van beslissingen die betrekking hebben op de behandeling? Vind jij dat ook belangrijk en wil je jouw collega’s daarin trainen?
lees verder

Samen verder na de diagnose dementie

Deze training voor GZ-psychologen leert u de interventie ‘Samen verder na de diagnose dementie’ in de praktijk in te zetten.
lees verder

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I) | driedaagse training

Bent u geïnteresseerd in het geven van de VERS training? Bent u hulpverlener met minimaal een HBO opleiding, heeft u ervaring met het geven van groepsbehandelingen en heeft u enige kennis van borderlinepersoonlijkheidsstoornissen? Dan kunt u zich aanmelden voor onderstaande training.
lees verder

VERS | 20 jaar in Nederland

Na deze dag bent u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en onderzoek en heeft u een beeld van hoe VERS breed ingezet kan worden in uw behandelpraktijk.
lees verder

Bekijk ook onze andere trainingen per thema: