Drugs trainingen

Drugs trainingen

Hier vindt u een overzicht van ons aanbod drugs trainingen voor professionals en hulpverleners. Onze trainingen over drugs kunt u zowel incompany als op open inschrijving volgen. Wilt u uw expertise vergroten op een ander onderwerp, bekijk dan het overzicht van ons aanbod.

Naar het trainingsoverzicht
 

Aanpak GHB-problematiek

GHB-verslaving is complex en staat zelden op zichzelf. Een gerichte aanpak waarin gemeente, verslavingszorg en politie nauw samenwerken is een must. Deze inspiratiesessie geeft u handvatten om GHB-problematiek effectief en in nauwe samenwerking aan te pakken.
lees verder

Alcohol, drugs en agressie

Deze training is speciaal voor u wanneer u in uw werk te maken krijgt met geweld van mensen die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol. Hoe herkent u dat iemand onder invloed is van middelen? Hoe kunt u agressie als gevolg van middelen voorkomen of er zo effectief mogelijk mee omgaan?
lees verder

Alcohol en Drugs

Kan iemand die niet dagelijks gebruikt toch verslaafd zijn? Weet u wat is het verschil is tussen speed en cocaïne? Blijven hasj en wiet echt wekenlang in je lichaam? Krijg je door drugsgebruik grote pupillen? Is alcohol slechter voor je lichaam dan heroïne? Na het volgen van deze basiscursus kunt u deze vragen beantwoorden.
lees verder

Alcohol en Drugs

In deze online training leert u de basiskennis over Alcohol en Drugs.
lees verder

Be wise think twice

Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar. In cluster 4 zitten leerlingen met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Doel van het lesprogramma is om leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.
lees verder

De kunst en kunde van implementatie

In deze training op maat leert u de kunst en kunde van het implementeren.
lees verder

Drugs in de huisartsenpraktijk

Waaraan kunt u herkennen of een patiënt drugs gebruikt? Wat zijn de effecten, hoe maakt u (problematisch) drugsgebruik bespreekbaar en hoe moet u handelen? In de training krijgt u een antwoord op deze vragen.
lees verder

Drugsvoorlichting op maat - Zomersessie

Jongeren verschillen en hun alcohol- en drugsgebruik verschilt ook. Er zijn echter wel subgroepen te herkennen. Persona’s - fictieve vertegenwoordigers van subgroepen jongeren – brengen die subgroepen in kaart. Zo kun je het middelengebruik van verschillende groepen jongeren beter begrijpen, kun je gerichter inspelen op hun specifieke behoeften en effectiever communiceren.
lees verder

GHB aanpak op maat - Zomersessie

GHB verslaving is een hardnekkige verslaving en geeft veel zorgen voor de gebruiker, diens omgeving en de betrokken professionals. Dat klinkt niet als een luchtig onderwerp voor een zomerse sessie. Toch wordt het een inspirerende bijeenkomst!
lees verder

Help, mijn kind gaat uit

Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond over o.a. alcohol, ecstasy en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) getraind voor de uitvoering van de ouderavond.
lees verder

In Charge

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.
lees verder

Open en Alert

Met de online vaardigheidscursus van 'Open en Alert voor de LVB-zorg en residentiële jeugdhulpverlening' leert u in 9 lessen van ca. 10 minuten hoe u alcohol- en drugsgebruik bij uw cliënten kunt signaleren, hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken en hoe u (problematisch) alcohol- of drugsgebruik kunt begeleiden. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het beste met hen in gesprek kunt gaan.
lees verder

Signaleren alcohol en drugs

Met deze online cursus krijgt u in vijf lessen van 15-20 minuten kennis aangereikt over de werking, effecten en risico's van alcohol en drugs. Daarnaast leert u signalen herkennen die kunnen duiden op (problematisch) alcohol- en drugsgebruik en leert u hoe u uw leerlingen of cliënten de stap naar de hulpverlening kunt laten maken.
lees verder

Studenten, alcohol, drugs en tabak

Het Trimbos-instituut organiseert een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook is er aandacht voor drugs en tabak.
lees verder

Update en training Goed Gastheerschap in de Coffeeshop

Deze training is bedoeld voor professionals die GGC willen aanbieden aan coffeeshopeigenaren en personeel. Bij voorkeur, maar niet uitsluitend, zijn dit preventieprofessionals van verslavingszorginstellingen.
lees verder

Werken met groepen

Trainingen geven aan groepen is uitermate boeiend, waar vaak meer voor nodig is dan gedegen vakkennis of ervaring in het geven van voorlichting. Tijdens de nieuwe train-de-trainerstraining 'Werken met groepen' is er aandacht voor het opzetten van een goede training en het oefenen met een aantal trainersvaardigheden.
lees verder

Werknemers onder invloed - Zomersessie

Een kater op maandag of een dinsdagdip de dag erna. Als werkgever kun je te maken krijgen met medewerkers die de gevolgen van een weekend met drank en drugs mee naar het werk nemen.
lees verder

Wiet-Check

De Wiet-Check is een kortdurende interventie met als doel het vergroten van de motivatie van jongeren om het gebruik van cannabis (hasj en wiet) te minderen of ermee te stoppen.
lees verder