Depressie en angst trainingen

Veelvoorkomende psychische aandoeningen trainingen

Hier vindt u een overzicht van onze trainingen op het gebied van veelvoorkomende psychische aandoeningen zoals depressie en angststoornissen, voor professionals en hulpverleners. Onze depressie en angst trainingen kunt u zowel incompany als op open inschrijving volgen. Wilt u uw expertise vergroten op een ander onderwerp bijvoorbeeld trainingen over drugs, alcohol of tabak? Bekijk dan het overzicht van ons aanbod.

Naar het trainingsoverzicht

Aan de slag met Zorgstandaarden!

Hoe kunnen zorgprofessionals aan de slag met een praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? En hoe kunt u daaraan bijdragen? De training kan incompany plaatsvinden.
lees verder

De kunst en kunde van implementatie

In deze training op maat leert u de kunst en kunde van het implementeren.
lees verder

Geen paniek

In deze train de trainer leert u de cursus 'Geen paniek' te geven aan volwassenen met paniekstoornissen.
lees verder

Klachtgerichte Mini Interventies (KMI's)

In de train-de-trainer leer je de inhoud van de KMI's. Dit zijn korte interventies die zich richten op specifieke en veelvoorkomende klachten die cliënten ervaren.
lees verder

KOPP/KVO : Doe-Praatgroep

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De interventie ‘Doe-praat Groep’ heeft als doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zelf ernstige problemen ontwikkelen.
lees verder

KOPP/KVO: Ouder-Baby interventie

Hoe kunt u als hulpverlener de kwaliteit van de interactie verbeteren tussen depressieve ouders en hun baby?
lees verder

KOPP/KVO: Piep zei de muis

Werkt u met kinderen van ouders die verslaafd zijn en/of psychische problemen hebben? De interventie ‘Piep zei de muis’ is gericht op het voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar zelf ernstige psychische problemen ontwikkelen.
lees verder

Machine Learning in de (klinische) praktijk

Ben je benieuwd wat Machine Learning kan betekenen voor de GGZ? En hoe het kan helpen bij het verbeteren van de klinische praktijk? Als je wilt leren hoe je Machine Learning kunt toepassen binnen je organisatie om zo de zorg verder te verbeteren, ben je van harte welkom!
lees verder

Omgaan met personen met verward gedrag

Kun je in je werk te maken krijgen personen met verward of moeilijk te snappen gedrag? In deze training leer je de achtergronden van verward gedrag dat voort kan komen uit psychiatrie, LVB en/of middelengebruik. Met behulp van eigen casuïstiek gaan we in op ervaren knelpunten en hoe je daar beter mee om kunt gaan.
lees verder

Open en Alert

Met de online vaardigheidscursus van 'Open en Alert voor de LVB-zorg en residentiële jeugdhulpverlening' leert u in 9 lessen van ca. 10 minuten hoe u alcohol- en drugsgebruik bij uw cliënten kunt signaleren, hoe u deze signalen bespreekbaar kunt maken en hoe u (problematisch) alcohol- of drugsgebruik kunt begeleiden. Aan de hand van gefilmde casussen leert u hoe u het beste met hen in gesprek kunt gaan.
lees verder

Preventie depressie bij kinderen en jongeren

Leer somberheid en depressie herkennen bij kinderen en jongeren. En ontdek wat u vervolgens kunt doen.
lees verder

Samen Beslissen in de GGZ

Het stimuleren van Samen Beslissen (shared decision making) is een belangrijk thema binnen de GGZ. In de training ‘Samen Beslissen in de GGZ’ worden Routine Outcome Monitoring (ROM) en kwaliteitsstandaarden ingebed in het Samen Beslissen. Hiermee kunnen professionals, patiënten en hun naasten samen beslissingen nemen over de best passende behandeling.
lees verder

Signaleren depressie

In zes lessen van 20-30 minuten leert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten bij cliënten/patiënten te herkennen en adequate actie te ondernemen.
lees verder

Signaleren postpartum depressie

In zes lessen van 30 minuten leert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders te herkennen en adequate actie te ondernemen.
lees verder

Bekijk ook onze andere trainingen per thema: