Werken aan Sociale Inclusie en Nieuwe wegen ggz en opvang

Werken aan Sociale Inclusie en Nieuwe wegen ggz en opvang

Op 15 maart 2018 vond het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ plaats. In 45 workshops en bouwsessies op de thema’s burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang gingen deelnemers aan de slag. De indrukken, ervaringen en lessen van deze dag zijn verwerkt in een e-zine.

De e-zine bevat vijf dossiers die zijn gebaseerd op verschillende activiteiten rondom de thema’s van het congres.

Een van de organiserende programma’s was Nieuwe wegen ggz en opvang, dat momenteel aan het afronden is. Binnenkort verschijnt de eindrapportage van dit programma.

Het programma Nieuwe wegen ggz en opvang voor de langdurende zorg en maatschappelijke opvang begon in 2014. Uitgangspunten zijn samenwerking tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen. Verspreid over het land hebben 27 samenwerkingsverbanden mee gedaan: allemaal initiatieven waarbij mensen uit de sectoren van behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein samenwerken en de ‘instellingsgrenzen’ proberen te overstijgen.

De samenwerkingsverbanden en hun projectleiders krijgen hierbij ondersteuning van een duo van themacoördinatoren. Vanuit het Trimbos-instituut zijn dat Anneke van Wamel en Harry Michon. Zij fungeerden als vraagbaak voor projectleiders, adviseerde over te nemen stappen en voerde waar nodig ondersteunende activiteiten uit. De projectleiders hadden bovendien toegang tot alle kennis en experts uit de kenniscentra, niet alleen van het Trimbos-instituut, maar ook van Movisie, Vilans en Phrenos.

Meer informatie bij Harry Michon of Anneke van Wamel (themacoördinatoren vanuit Trimbos) hmichon@trimbos.nl; awamel@trimbos.nl.

Zie ook: https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/, waar volop informatie te vinden is: verslagen, interviews en meer over de afzonderlijke initiatieven.

Het programma Nieuwe wegen ggz en opvang is tot stand gekomen op initiatief van de RIBW Alliantie, de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de LPGGZ. Financier is het ministerie van VWS.

Meer over dit thema