Vierde meting NEMESIS-2 gaat in november van start

Vierde meting NEMESIS-2 gaat in november van start

In opdracht van het ministerie van VWS gaan we de vierde meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2) uitvoeren. NEMESIS-2 is een grootschalige longitudinale studie naar psychische aandoeningen in de algemene bevolking van 18 tot en met 64 jaar.

Het doel van de studie is het verkrijgen van basisinformatie over de status van de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin. Reeds driemaal zijn daarvoor 6.646 mensen, die representatief zijn voor de Nederlandse volwassen bevolking, mondeling geïnterviewd met een gestandaardiseerd klinisch instrument dat verschillende psychische aandoeningen meet, en met een aanvullende vragenlijst.

Eerste drie metingen
De eerste drie metingen werden uitgevoerd in 2007-2009, 2010-2012 en 2013-2015 en leverden een schat aan gegevens op over de psychische gezondheidstoestand en het zorggebruik van de Nederlander. De studie gaf meer inzicht in o.a. de aanwezigheid (prevalentie) en het ontstaan (incidentie) van psychische aandoeningen en van suïcidaliteit en risicofactoren daarvan; het functioneren bij psychische aandoeningen; de kosten van verzuim vanwege psychische en somatische aandoeningen; en de mate van aansluiting van het zorggebruik bij de ernst van de psychische problematiek.

Deze gegevens zijn in ongeveer 70 internationale en nationale artikelen en onderzoeksrapporten gepubliceerd.

Vierde meting
De vierde meting start in november 2016, drie jaar na de start van de laatste meting, en zal tot medio 2018 duren. In overleg met vertegenwoordigers van het GGZ veld, onderzoeksinstituten en universiteiten worden de onderwerpen en vragen van de aanvullende vragenlijst van de vierde meting de komende tijd vastgesteld. De totale duur van NEMESIS-2 bedraagt met deze vierde meting negen jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van NEMESIS-2.

Gebruik maken van NEMESIS-2 data?
Het gebruik van NEMESIS-2 data is onder voorwaarden mogelijk voor onderzoekers van organisaties buiten het Trimbos-instituut. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen voor informatie over bepaalde vragen of onderwerpen.

 

Meer informatie

Margreet ten Have

Stuur een bericht aan contactpersoon Margreet ten Have
of bel +31 (0)30 – 2959(281)