Nieuws |

Vernieuwde flyer Tips Hasj & Wiet voor in de coffeeshop

Vernieuwde flyer Tips Hasj & Wiet voor in de coffeeshop

Het Trimbos-instituut maakte samen met Adviesbureau Drugs en Jellinek een nieuwe versie van de flyer Tips Hasj & Wiet. De flyer is bedoeld als voorlichtingsmateriaal voor bezoekers van coffeeshops. De inhoud is herzien en de vormgeving is aangepast.

In de meeste gemeenten zijn coffeeshophouders verplicht hun bezoekers voor te lichten over de effecten en risico’s van cannabisgebruik. Zij kunnen dat doen door de flyerTips Hasj & Wiet beschikbaar te stellen aan hun klanten. Deze flyer, die al sinds 2001 door coffeeshops in heel Nederland wordt gebruikt, is nu in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast is hij inhoudelijk grondig herzien. De nieuwste inzichten over de effecten van CBD en THC zijn er bijvoorbeeld in opgenomen. 

De flyerTips Hasj & Wiet bevat informatie voor coffeeshopbezoekers over de effecten en risico’s van cannabisgebruik. De achterkant van de flyer is geschreven voor Engels sprekende bezoekers van de coffeeshop. De flyer is niet bedoeld voor voorlichting over cannabis in andere settings dan de coffeeshop, zoals op feesten of op scholen. Voor deze settings zijn andere voorlichtingsmaterialen beschikbaar.

Bestel de flyer Tips Hasj & Wiet voor voorlichting in de coffeeshop.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)