Nieuws |

Verkenning: Roken en de JGZ

Verkenning: Roken en de JGZ

Waar hebben JGZ-professionals behoefte aan bij bespreekbaar maken van het onderwerp “(mee)roken" met ouders? En wat hebben JGZ-managers/stafmedewerkers nodig om dit onderwerp te beleggen binnen de organisatie? Deze vragen staan centraal in de verkenning “Roken en de JGZ”, van het Trimbos-instituut.

Betrokken partijen zijn GGD-GHOR, ActiZ, NCJ, AJN en V&VN. Zij onderschrijven het belang van deelname aan deze verkenning.

Waarom?

Eén op de vijf kinderen in Nederland groeit niet op in een rookvrij huis. Meerokende kinderen hebben meer kans op gezondheidsschade zoals luchtweginfecties, benauwdheid en astma. Ook is de kans groter dat zij later zelf gaan roken. Als JGZ-professional speelt u een belangrijke rol omdat u met veel ouders en kinderen vanaf de geboorte in contact staat. We gebruiken uw input voor de (door)ontwikkeling van ondersteunende materialen, zoals een factsheet voor beleidsmakers, scholing en voorlichtingsmateriaal.

Voor wie?

De verkenning richt zich op:

  • JGZ-zorgprofessionals die werken met de leeftijdsgroep 0-12
  • JGZ-managers/stafmedewerkers

Beide groepen volgen een eigen route door de vragenlijst.

In dit onderzoek ligt de focus op het rookgedrag van ouders. Vandaar dat specifiek JGZ’ers 0-12 uitgenodigd worden om deel te nemen. Op een later moment kan dit onderzoek herhaald worden gericht op het rookgedrag van jongeren (JGZ 12-19 jaar).

Meedoen?

Om een goed beeld te krijgen van wat er JGZ-breed leeft en waar aan behoefte aan is, is het belangrijk dat zoveel mogelijk JGZ-organisaties (zowel medewerkers als managers!) deelnemen aan deze verkenning. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. Onder de deelnemers worden tien inlogcodes verloot voor de nieuwe multidisciplinaire e-learning Rookvrije Start (gereed vanaf oktober 2017).

Doe ook mee! Ga naar de vragenlijst op: www.trimbos.nl/jgz.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jeroen Bommelé ([email protected]). Voor overige vragen met betrekking tot het thema ‘(mee)roken en JGZ’, kunt u contact opnemen met Sanne de Josselin de Jong ([email protected]).

Meer over dit thema