Nieuws |

Veel animo voor eerste Dag van de Ervaringsdeskundige

Veel animo voor eerste Dag van de Ervaringsdeskundige

Binnen enkele weken is het maximale aantal deelnemers van 500 ingeschreven voor de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige, vrijdag 22 april in Venlo. Volgens de organisatoren dé bevestiging dat hun beroep steeds meer vorm en erkenning krijgt. Tijdens een debat over het thema van de dag, ‘Ervaringsdeskundigheid in de wijk’, wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen gekoppeld aan de actualiteit van ambulantisering, verwarde mensen en veranderingen in de zorgsector en WMO.

Er is veel aan de hand in de ggz. De zorgsector bezint zich op haar kerntaken en visie op ziekte en gezondheid. Tegelijkertijd is er de sterk achterblijvende deelname aan de samenleving van mensen met een psychische en/of psychische kwetsbaarheid en de wens tot juist meer en volwaardige participatie. Ervaringsdeskundigen kunnen een aanvullend perspectief bieden in beide actuele ontwikkelingen.

Ervaringsdeskundigheid
Wilma Boevink, één van de grondleggers van het beroep: ‘Mensen met de ervaring van ernstig psychisch en/of psychosociaal lijden hebben vaak ook te maken met de ontwrichtende werking hiervan op het dagelijks leven. Zoals het je niet meer verbonden voelen en het verliezen van betekenisvolle rollen in het leven. Soms heeft hulpverlening – hoe nodig ook – als gevolg dat je je nog minder deel uit voelt maken van de samenleving. Het weer hervinden van je plek in de samenleving is iets waar nog veel mensen alleen hun weg in moeten vinden. Ervaringsdeskundigen hebben geleerd anderen hierin te ondersteunen, wegwijzer te zijn en bovenal ruimte te geven aan de individuele zoektocht van herstel en het (weer) van betekenis kunnen zijn.’

Rol voor zelfregie
Sonja Visser van St. Zelfregiecentra NL en initiatiefnemer van de dag: ‘Zelfregiecentra zijn laagdrempelige voorzieningen binnen het sociale domein waar mensen terecht kunnen met hun participatievragen én –ideeën. Omdat we werken met ervaringsdeskundigen bereiken we veelal mensen met (chronische) psychische en/of psychosociale problemen. We zien dat het steeds beter lukt om het zorgdomein en het sociale domein als communicerende vaten te laten werken: daar waar de hulpverlening samen met de cliënt de beweging maakt naar bij hem/haar passende mogelijkheden in de wijk of regio, en hij/zij hier een vangnet, netwerk en betekenis gevende activiteiten vindt, kan de zorg een stapje terug doen. Het verder doorborduren op de mogelijkheden van samenwerking tussen organisaties binnen het zorg- en het sociale domein zie ik als een mooie kans. Het verheugt ons dan ook bijzonder dat ook de initiatiefnemers van De Nieuwe GGZ, Jim van Os en Philippe Delespaul, tijdens de dag aanwezig zullen zijn.’

Thema ‘ervaringsdeskundigheid in de wijk’
Het thema ‘ervaringsdeskundigheid in de wijk’ heeft ook de interesse van zorgverzekeraar VGZ, het LPGGz, VWS en instellingen voor GGZ, RIBW en Maatschappelijke Opvang. Vertegenwoordigers van deze organisaties gaan tijdens de dag in debat met ervaringsdeskundigen over de kansen en uitdagingen gekoppeld aan de actualiteit van ambulantisering, verwarde mensen, veranderingen in de zorgsector en de Wmo.

De ervaringsdeskundigen uit het organisatiecomité, Toon Walravens, Wilma Boevink, Rokus Loopik, Irene van de Giessen, Maurice Wasserman en Nanette Waterhout verzorgen in de ochtend workshops. Tijdens het plenaire deel wordt het thema ‘ervaringsdeskundigheid in de wijk’ vanuit meerdere perspectieven belicht.

Tussendoor is er de mogelijkheid om collega’s te ontmoeten, in te schrijven bij de vakvereniging, informatie over opleidingen te verzamelen, te praten met initiatiefnemers van goede herstelpraktijken en met medewerkers van Samen Sterk Zonder Stigma, Psychosenet, Movisie, LPGGZ, Het Aanjaagteam Verwarde Personen en de Taskforce GGZ.

Zie voor het volledige programma
http://www.zelfregie.nl/dedagvandeervaringsdeskundige/

Meer informatie
Neem voor meer informatie of interviews contact op met
Sonja Visser, St. Zelfregiecentra NL: 06 – 81289792

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)