Update Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd

Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gereed

Op 23 mei is de vierde revisie van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. De richtlijn is ontwikkeld door de Werkgroep Depressie, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn geeft aanbevelingen over het in te zetten behandelbeleid, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk. In de richtlijn zijn enkele belangrijke wijzingen doorgevoerd.

Voor de update van de vorige richtlijn Depressie (uit 2013) zijn 24 modules ontwikkeld.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat er altijd een combinatie van psychotherapie en antidepressiva wordt aanbevolen voor matige of ernstige depressie, terwijl eerder ook alleen psychotherapie of medicatie werd geadviseerd. Verder worden verschillende soorten psychotherapie effectief bevonden bij depressie, waarvan de cognitieve gedragstherapie het meest is onderzocht en ook het meest duurzaam lijkt.

Bij de keuze voor antidepressiva wordt aangeraden om als eerste stap te starten met citalopram, escitalopram, fluoxetine en sertraline, wat overeenkomt met de adviezen in de standaard Depressie van het Nederlands Huisartsengenootschap. Er zijn nu ook aanbevelingen voor rTMS (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie) opgenomen in de richtlijn als derde behandelvariant naast psychotherapie en medicatie.

Tenslotte bevat de nieuwe richtlijn aparte onderdelen waarin de vervolgbehandeling na herstel (met psychotherapie en/of medicatie) en het afbouwen van antidepressiva worden besproken.

De Multidisciplinaire richtlijn Depressie beschrijft de diagnostiek en behandeling van mensen met een depressieve stoornis in elke levensfase: kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Ook benoemt de richtlijn de afstemming die nodig is tussen de verschillende zorgdisciplines en tussen opeenvolgende fasen in het zorgproces bij depressie: van preventie en vroege herkenning tot nazorg, afbouw van antidepressiva en terugvalpreventie.

De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een depressie.

De werkgroep die de richtlijn ontwikkelde, bestond uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, een huisarts en ervaringsdeskundigen. Zij werden door de betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen afgevaardigd. De werkgroep werd methodologisch, inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door het Trimbos-instituut.

 

Bron: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/depressie/startpagina_-_richtlijn_depressie_2024.html
Nicole van Erp
Senior wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie