Twee Fellowships toegekend aan Joran Lokkerbol

Twee Fellowships toegekend aan Joran Lokkerbol

Aan Trimbos-medewerker Joran Lokkerbol is een ZonMw GGZ Fellowship en een Harkness Fellowship toegekend. Met deze Fellowships gaat hij onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit en cliënttevredenheid van mensen die in de basis GGZ worden behandeld voor angst en depressie; en naar het inrichten van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Doel van het vierjarig onderzoek in het kader van het ZonMw GGZ Fellowship is achterhalen welke behandeling het beste gegeven kan worden aan welke groep patiënten. Met deze kennis kan de effectiviteit, kwaliteit en betaalbaarheid van behandelingen voor mensen met angst en depressie in de basis GGZ worden vergroot.

Gepersonaliseerde zorg

In het onderzoek wordt samengewerkt met GGz instellingen om gepersonaliseerde zorg te versterken door gebruik te maken van patiëntdata. Aan de hand van deze data is het mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende groepen patiënten en te onderzoeken welke zorg voor elk van deze groepen patiënten het beste werkt. Daarmee biedt het GGz instellingen handvatten om hun patiënten meer op maat te behandelen voor angst en depressie.

Kosteneffectiviteit en cliënttevredenheid

GGZ instellingen hebben grote behoefte aan inzicht en tools op het gebied van kosteneffectiviteit in de zorg. Door de samenwerking met deze partijen hoopt Joran Lokkerbol daarnaast ook meer duidelijkheid te krijgen over welke patiënten met angst en depressie tevreden zijn over hun behandeling en welke patiënten niet. Die kennis kan zorginstellingen en zorgverzekeraars helpen in het gesprek over zowel de kosten als de effecten van de verschillende interventies binnen de basis GGZ.

Harkness Fellowship

Naast de ZonMw GGZ Fellowship heeft Joran Lokkerbol de Harkness Fellowship in Healthcare Policy and Practice toegekend gekregen die wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en The Commonwealth Fund (een privaat fonds in Amerika). Vanaf augustus gaat hij voor een jaar naar Harvard Medical School in Boston om te onderzoeken hoe de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen zodanig kan worden ingericht, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Bekijk de video waarin Joran Lokkerbol vertelt over de toekenning van de Harkness Fellowship in Healthcare Policy and Practice.

Meer over dit thema

Centrum voor Economische Evaluatie

Meer info