Trimbos onderzoeker opnieuw op lijst invloedrijke toponderzoekers

Trimbos onderzoeker opnieuw op lijst invloedrijke toponderzoekers

Ron de Graaf, senior wetenschapper bij het Trimbos-instituut, staat voor de tweede keer op rij op een wereldwijde lijst van meest publicerende en geciteerde onderzoekers. Hij staat samen met acht andere Nederlandse onderzoekers op de sublijst psychiatrie/psychologie.

Deze toonaangevende lijst is onlangs door Thomson Reuters gepubliceerd op basis van internationale artikelen uit de periode 2003-2013. De publicatie ‘Highly Cited Researchers 2015’ telt 3100 namen wereldwijd op 21 onderzoeksgebieden.

Ron de Graaf was ongeveer tien jaar hoofd van het Programma Epidemiologie en Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid van het Trimbos-instituut. Hij was jarenlang (co-)projectleider van de twee NEMESIS-studies (Netherlands Mental Health Survey and Incidence -1 en -2), grootschalige longitudinale studies naar de psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. Daarnaast was hij co-projectleider van het Nederlandse gedeelte van de WHO-World Mental Health Surveys, en van de European Study on the Epidemiology of Mental Disorders.

In NEMESIS-1 lag de nadruk sterk op internaliserende aandoeningen, zoals depressieve stoornissen en angststoornissen. In de tweede studie, NEMESIS-2 komen daarnaast ook externaliserende aandoeningen aan bod, zoals ADHD, gedragsstoornis en antisociale persoonlijkheid. Binnen de internationale studies zijn data van verschillende westerse en niet-westerse landen gebruikt om te rapporteren over een groot aantal onderwerpen binnen de psychiatrische epidemiologie.

Ron de Graaf publiceerde als auteur en co-auteur ongeveer 300 internationale artikelen, 60 rapporten en 40 Nederlandstalige artikelen over een brede range aan onderwerpen op het gebied van de psychische gezondheid van de algemene bevolking. Dat varieerde van incidentie, psychiatrische en somatische comorbiditeit, en beloop van de meest voorkomende psychische stoornissen tot functioneren en zorggebruik.

Meer over dit thema

Ron de Graaf
Senior onderzoeker Epidemiologie