Trimbos-instituut verkent koers maatschappelijke opvang in Gemeente Hilversum

Trimbos-instituut verkent koers maatschappelijke opvang in Gemeente Hilversum

De Gemeente Hilversum heeft het Trimbos-instituut gevraagd om de huidige aanpak van dakloosheid in Hilversum en regio kritisch tegen het licht te houden en aanbevelingen te doen voor de te volgen koers.

Voor gemeenten verandert er momenteel veel in het zorglandschap, in wet- en regelgeving, en in de doelgroep. Het Hilversumse College nam een raadsmotie over waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar de omvang van de groep daklozen, de kenmerken van deze groep en de trends met betrekking tot dakloosheid.

De Gemeente Hilversum wil het onderzoek benutten voor advies hoe in de toekomst de aanpak van dakloosheid aan te kunnen en huidige knelpunten in beeld te krijgen en op te lossen. Het onderzoek kan ook een basis vormen voor het nieuw te ontwikkelen beleid rondom maatschappelijke zorg.

Gedurende het traject brengt het Trimbos-instituut landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van dakloosheid en de aanpak daarvan in kaart en onderzoekt de lokale behoefte en aanbod aan opvang, samenwerking in de ondersteuning voor deze doelgroep, en knelpunten en ontwikkelingen. Specifieke vragen betreffen de zorg en ondersteuning van zorgmijdende personen en mensen met acute verwarde problematiek, en de permanente huisvesting van ‘moeilijk plaatsbare’ mensen.

Resultaten worden voor de zomer verwacht.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)