Trimbos-instituut leidt onderzoek naar ambulantisering in 5 Europese landen

Trimbos-instituut leidt onderzoek naar ambulantisering in 5 Europese landen

Het Trimbos-instituut coördineert sinds 1 januari 2018 een groot Europees onderzoek naar de implementatie van ambulantisering in de ggz. Het project met de naam RECOVER-E duurt 3,5 jaar. De Europese Commissie stelt uit het onderzoeksprogramma Horizon 2020 circa € 3,5 miljoen beschikbaar. Aan het consortium nemen 15 partners deel uit 11 landen.

Lokale wijkteams

Dit project zet wijkteams op voor mensen met ernstige psychiatrische problemen in vijf Oost-Europese landen: Kroatië, Montenegro, Moldavië, Bulgarije en Roemenië. Lokale onderzoeksteams voeren de effectstudies uit, een internationaal netwerk van experts ziet toe op een zorgvuldige implementatie, de wetenschappelijke kwaliteit en bewaakt de ethische kaders. De resultaten van het project worden niet alleen vertaald naar beleidsadviezen voor de Europese Commissie, zij zijn ook bruikbaar voor organisaties van aanbieders, professionals en cliënten in alle Europese landen.

Ervaring in Moldavië

Het Trimbos-instituut bouwt samen met haar partner GGZ Noord-Holland Noord voort op de ervaring die de laatste jaren is opgebouwd met een vergelijkbaar project in Moldavië. De partners hebben daar in nauwe samenwerking met het ministerie, zorgverzekeraar en professionele verenigingen alle huisartsen geschoold, community mental health teams opgezet, Nederlandse multidisciplinaire richtlijnen vertaald naar de lokale situatie en aanpassingen in wet- en regelgeving voorbereid.

RECOVER-E stelt het Trimbos-instituut in staat om haar kennis en ervaring op het gebied van, herstelgericht werken, ambulantisering en implementatie te gebruiken om de ondersteuning en kwaliteit van leven van mensen met ernstige en langdurende psychische problemen te verbeteren.

Dit project heeft financiering gekregen van de Europese Commissie uit het onderzoeksprogramma Horizon 2020 onder het grant agreement nummer 779362.

What is RECOVER-E?

RECOVER-E is a European Commission Horizon 2020 project with 16 partners from 11 countries; the project complemented numerous ongoing efforts in mental health service delivery transformation and innovation in Europe and ran from 2018 to 2021. The overall goal of the RECOVER-E project was to contribute to the implementation of and research on an evidence-based community-based service delivery model for recovery-oriented care in five sites in middle-income countries (Croatia, Montenegro, North Macedonia, Bulgaria, and Romania) to improve functioning, quality of life, and mental health outcomes for people with severe and enduring mental ill health (such as schizophrenia, bipolar disorder, and/or severe depression).

Because our mental health system is mostly institutionalized, this idea of mobile community mental health teams hasn’t been implemented before. For us it was very interesting to try a new way of working, and we knew from other countries that people are pleased with this approach.” – Site leader Romania

What did RECOVER-E do?

  • Designed, implemented, and evaluated recovery-oriented care for people with severe mental illness in community settings.
  • Recognised the value of experiential knowledge through including peer experts as members of community mental health teams.
  • Identified intervention and program elements, as well as contextual factors, which enhanced sustainable implementation of community-based mental healthcare for people with severe mental illness.
  • Developed scale-up plans for regional and national decision-makers, as informed by the intervention’s implementation and impact, for sustained implementation and scale up after the research study’s funded timeline.

Project set up

Publications

RECOVER-E Training

Nina Bos
Projectmedewerker Mentale Gezondheid & Preventie