Nieuws |

Trimbos-instituut en Wereld Niet Roken Dag: word én blijf rookvrij!

Trimbos-instituut en Wereld Niet Roken Dag: word én blijf rookvrij!

Het stimuleren van en bijdragen aan stoppen met roken. Dat is de inzet van het Trimbos-instituut op 31 mei, Wereld Niet Roken Dag. Met onder meer een mini-facebookcampagne, nieuwe cijfers over meeroken, praten over stoppen met roken met aanstaande ouders en 50 jaar tabaksontmoediging. De actie van artsen die vandaag alarm slaan heeft hetzelfde doel.

Hart- en vaatziekten en de relatie met (stoppen met) roken is dit jaar het thema van de Wereld Niet Roken Dag. Vanuit het Trimbos-instituut dragen we bij aan kennis over de schadelijkheid van tabak en helpen we mensen die willen stoppen met roken. Op Wereld Niet Roken Dag doen we dat op verschillende manieren en ondersteunen we ook landelijke initiatieven.   

Facebookcampagne ‘Blijf jij 31 mei rookvrij?’

Omdat Wereld Niet Roken Dag één van de grote stopmomenten in het jaar is, word er vanuit ikstopnu.nl extra ingezet op het bereiken van rokers. Doel is om rokers te motiveren en adviseren over stoppen met roken onder de noemer ‘Ik blijf 31 mei rookvrij. En jij?’. Op ikstopnu.nl is een speciale pagina gemaakt die bezoekers naar een Facebook groep leidt met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken die (ten minste één dag) willen ervaren hoe het is om rookvrij te zijn en dat vervolgens ook zo lang mogelijk willen volhouden.

Nieuwe infographic ‘Meeroken’ maakt ouders bewust van risico’s

Vier op de vijf huishoudens heeft een rookverbod binnenshuis, blijkt uit de vandaag gepubliceerde nieuwe cijfers over meeroken die zijn samengevat in een nieuwe infographic. Van de rokende ouders met thuiswonende kinderen rookte 47% wel eens binnen. Bij de overgrote meerderheid van de gezinnen met thuiswonende kinderen (84%) mag binnen niet worden gerookt. De cijfers zijn afkomstig uit de LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor Trimbos-instituut, i.s.m. RIVM en CBS. De infographic ‘Meeroken: feiten en cijfers 2016’ bundelt de belangrijkste cijfers.  
Kinderen die meeroken, sterven vaker een wiegendood en krijgen vaker astma, middenoorontsteking en ADHD. Ook is de kans groter dat ze later zelf gaan roken. Voor volwassenen vergroot meeroken het risico op aandoeningen als longkanker en hartziekten zoals een hartinfarct of beroerte.

Praten over stoppen met roken met aanstaande ouders

‘Een rookvrije start begint in de buik’ is een nieuwe bureaukaart voor professionals in de geboortezorg. De kaart helpt om het gesprek aan te gaan met zwangeren en hun partners over stoppen met roken. De kaart bevat beknopte informatie over de risico’s van roken voor en tijdens de zwangerschap, een stappenplan met voorbeeldzinnen voor het gesprek en handige doorverwijsadressen. De bureaukaart is ontwikkeld door de Taskforce Rookvrije Start en het Trimbos-instituut. Overige materialen over stoppen met roken voor, tijdens en na de zwangerschap vindt u in de toolkit Rookvrije Start.

Zwangere vrouwen kunnen nicotinevervangende middelen (NVM) gebruiken tijdens de zwangerschap. Hierover was in 2017 al een addendum verschenen bij de ‘richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning‘. Een expertgroep heeft als aanvulling op het addendum nu het ‘Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap‘ opgesteld, dat vandaag ook wordt gepubliceerd. Het praktijkadvies is bedoeld voor zorgverleners om gemakkelijker praktische adviezen te kunnen geven aan zwangere vrouwen om met behulp van NVM te stoppen met roken.

50 jaar tabaksontmoediging: symposium en boek prof. dr Marc Willemsen

Op het symposium 50 jaar tabaksontmoediging in Den Haag wordt vandaag het (gratis te downloaden, Engelstalige) boek ‘Tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland: tussen economie, publieke gezondheid en ideologie’ van prof. dr. Marc Willemsen gelanceerd. Willemsen is hoogleraar Tabaksontmoediging van de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut. Het boek is de weerslag van de eerste grondige wetenschappelijke studie van hoe tabaksbeleid tot stand komt in de unieke Nederlandse context van het polderen door overheid met samenleving en bedrijfsleven en de jarenlange dominantie van een nationale liberale ideologie.

Artsen slaan alarm: www.verkleindekans.nl

Vandaag is ook de lancering van een website én de première van een film waarin artsen rokers rechtstreeks confronteren. Roken is de grootste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland en tabaksontmoediging zou de hoogste prioritiet moeten zijn in de gezondheidszorg. Dit is helaas niet het geval, constateren de artsen. Met dit initiatief hopen zij daarin verandering te brengen. Ze roepen in deze film, via de website en middels een open brief alle collega’s in de zorg op om stelling te nemen en rokers te helpen bij het stoppen met roken en kinderen om rookvrij op te groeien. De film is vanaf 31 mei zichtbaar in de Nederlandse bioscopen, online en via de media.

Voor meer info over (stoppen met) roken en ons wetenschappelijk onderzoek

De website MijnKoers is ontwikkeld voor mensen met kanker die willen stoppen met roken. Binnen PROMISE wordt onderzocht hoe laagopgeleide zwangere vrouwen geholpen kunnen worden bij stoppen met roken.
De recente infographic met kerncijfers laat zien hoeveel mensen in Nederland roken. In de basisfeitenlijst hebben kun je informatie vinden over de schade van roken. Ook hebben we de feiten rondom kinderen en roken op een rijtje gezet. 

Meer over dit thema