Toepassing e-Mental Health door huisarts en POH-GGZ

Nieuw register moet beter beeld geven van drugsdoden

Veel huisartsen en POH’s-GGZ in de huisartsenpraktijk willen wel gebruik maken van e-Mental Health, maar weten niet waar en hoe zij moeten starten. Het Trimbos-instituut heeft onderzocht wat de knelpunten zijn en hoe deze zijn op te lossen.

Het is al langer bekend dat e-Mental Health interventies – zoals apps en websites ter ondersteuning van de behandeling van depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik, kunnen bijdragen aan een meer betaalbare en duurzame  GGZ. Ook kan het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie de zelfredzaamheid van cliënten vergroten. Toch wordt er in huisartsenpraktijken nog weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die e-Mental Health biedt. Het Trimbos-instituut onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS hoe dit komt.

Koplopers en volgers
Uit het onderzoek blijkt dat er een groep van ‘koplopers’ is die e-Mental Health heeft geïntegreerd in de reguliere werkwijze. Zij vinden dat (begeleide of blended) e-Mental Health kwalitatief goede zorg is die meerwaarde biedt voor een deel van hun patiënten. Daarnaast is er een grote en diverse groep ‘volgers’ die e-Mental Health wel wil inzetten, maar niet weet hoe te starten: ze zien door de bomen het bos niet meer. Welk aanbod is er? Hoe zit het met de effectiviteit en de financiering? Voor welke patiënt is wat geschikt? Hoe kan ik keuzes maken?

Oplossingsrichtingen
Het Trimbos-instituut heeft de ervaren belemmeringen en oplossingsrichtingen voor de implementatie en brede opschaling van e-Mental Health in de huisartsenvoorziening op een rij gezet.

De eerste stappen naar een oplossing zijn:
a) het duidelijker maken van nut en noodzaak van het inzetten van e-Mental Health binnen huisartsvoorzieningen, b) het beschikbaar stellen van overzichtelijke, inhoudelijke informatie over e-Mental Health en de financieringsmogelijkheden, en
c) het aanbieden van implementatiebegeleiding en ondersteuning op maat.

Deze en andere projectresultaten zijn weergegeven in een infographic, deze kunt u onderstaand het bericht downloaden. 

Om POH’s-GGZ en huisartsen te ondersteunen bij het starten met e-Mental Health ontwikkelt het Trimbos-instituut in samenwerking met huisartsen en POH’s-GGZ in 2015 een ‘toolkit’ met informatie over e-Mental Health (aanbod, aanbieders, training en scholing, handleidingen, financiering enzovoorts) en keuzehulp voor huisartsvoorzieningen.

Meer informatie
Agnes van der Poel apoel@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)