Nieuws |

THC gehalte cannabis stabiel blijkt uit THC-monitor

THC gehalte cannabis stabiel blijkt uit THC-monitor

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS. Voor deze monitor werden in 50 van de 591 coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire (=meest verkochte) nederwiet 15,3%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2014 (toen 14,6%). Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 17,1% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 17,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 31,6% en wiet uit het buitenland 4,8%.

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; de afgelopen jaren bewoog het percentage zich tussen de 13 en 17%.

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat vrijwel geen CBD (gemiddeld 0,3%), maar geïmporteerde hasj bevat wel CBD (gemiddeld 7,7%).

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de meest populaire nederwiet moest €9,81 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €8,91.

Het rapport ‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2014-2015)’ kunt u onder dit bericht downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter: 
Laila Zaghdoudi, tel 030-295 93 82 of 06 – 5345 4002

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)