Terugblik op het eerste jaar Dementiebril in de praktijk

Terugblik op het eerste jaar Dementiebril in de praktijk

In 2016 kwam de Dementiebril beschikbaar voor mantelzorgers. Deze virtual reality film over dementie met bijbehorende e-learning is bedoeld om mantelzorgers een concreet beeld te geven van wat dementie betekent. Zo kunnen zij zich beter verplaatsen in hun naaste en zich zekerder voelen in hun zorgtaak. In het kader van de Week van de Implementatie kijken we terug op het eerste jaar in de praktijk.

Een goede implementatie begint bij het betrekken van de doelgroep bij de ontwikkeling

De Dementiebril is een gezamenlijk product van de Stichting Into D’mentia en het Trimbos-instituut. Het werken aan een optimale implementatie begon al tijdens de ontwikkeling. De dementiebril laat mantelzorgers van mensen met dementie ervaren wat het is om dementie te hebben. Dit vergroot het begrip voor de naaste met dementie. Tijdens de ontwikkeling van de Dementiebril hebben we daarom meteen mantelzorgers nauw betrokken om er zeker van te zijn dat de toepassing aansluit bij hun wensen en behoeftes.

Implementatie direct naar mantelzorgers of via zorgorganisaties?

In eerste instantie was de Dementiebril direct gericht op mantelzorgers. Al snel kwamen veel geografisch verspreide aanvragen binnen en bleek het financieel niet haalbaar om een trainer voor een enkele gebruiker op pad te sturen. Een vorm van persoonlijke begeleiding is noodzakelijk om emoties te adresseren die af en toe voorkomen na het bekijken van de film. Ook vermoeden we dat de impact van de film groter is wanneer met een trainer kort gereflecteerd kan worden op de inhoud ervan.

Hier kwam nog bij dat onze organisatie de VR brillen beschikbaar moet stellen omdat de meeste mantelzorgers niet de beschikking hebben over een VR bril. Ook hiervoor is een begeleider noodzakelijk. Om de dementiebril duurzaam te exploiteren moeten groepen van minimaal 15 mensen bediend worden om de kosten van de begeleider te dekken.

We hadden al besloten dat we ons ook wilden richten op zorgorganisaties die zelf VR-sets aanschaffen, eigen medewerkers door Into D’mentia laten trainen om vervolgens de begeleiding van de Dementiebril zelf op zich nemen en hiervoor licenties bij ons inkopen. Omdat we uit onderzoek weten dat vooral ouderen ICT toepassingen eerder geneigd zijn te gebruiken als zij hier door warme contacten, zoals familieleden of al bekende hulpverleners, op gewezen worden, lijkt dit een goede aanpak. En dit blijkt nu inderdaad het best werkende model.

Wel brengt dit meteen nieuwe uitdagingen met zich mee voor de verspreiding. Want als we bij elke organisatie de film op hun VR-set zetten, moeten we dan bij alle organisaties langsgaan om de nieuwe versie te plaatsen als we een update maken? En hoe weten we dat de film niet gekopieerd wordt en door anderen wordt aangeboden wordt zonder begeleiding terwijl we dit gezien de ervaringen in de pilot niet zomaar een goed idee vinden? Vandaar dat we ons nu verdiepen in de mogelijkheid om de film in een app te zetten en deze via die weg te verspreiden. Dat lost bovenstaande problemen voor een groot deel op.

Niet gratis toegankelijk en toekomstbestendig

Ook merken we hoe belangrijk het is om dit soort toepassingen niet zomaar gratis toegankelijk te maken. Technologische ontwikkelingen en inzichten in betere VR films gaan razend snel. De camera’s waarmee je 360 graden film maakt worden steeds beter en door de nieuwe inzichten voor VR kan een beleving steeds beter worden. Daarnaast krijgen we regelmatig de vraag of we niet ook andere scenes kunnen ontwikkelen en aanbieden. Zonder inkomsten zou het product dus al snel achterhaald zijn en verdwijnen. Dat zou zonde zijn van de investering en de veelbelovende resultaten! Om het bestaansrecht van deze toepassing verder te onderbouwen willen we het effect van de Dementiebril ook nog graag onderzoeken met behulp van een effectiviteitstudie.

Dementiebril niet alleen voor mantelzorgers en niet alleen in Nederland

Verder hebben we dit jaar ook ingezien dat er bredere toepassingsmogelijkheden zijn dan Nederland en mantelzorgers. Ook in Engeland, Amerika, Canada en Denemarken is er interesse om de Dementiebril in te zetten. Momenteel kijken we hoe we dit kunnen realiseren. En we kregen na het beschikbaar maken al meteen veel vragen vanuit onderwijsaanbieders en zorgaanbieders of het niet ook mogelijk is de Dementiebril aan te bieden aan leerlingen en professionals. Mooi is dat we als onderdeel van een project samen met een dementienetwerk in Nederland, het RPD, met subsidie vanuit het programma NPO/Memorabel van Zonmw, in staat waren dit jaar de e-learning ook toepasbaar te maken voor professionals, vrijwilligers en leerlingen. En dit meteen te testen binnen de cursus over dementie die het dementienetwerk in de regio Bergen op Zoom aanbiedt. Op dit moment zijn er ROC’s, verpleeghuizen en Alzheimer belangengroeperingen die een licentieovereenkomst met ons hebben om de Dementiebril in te zetten.

Meer informatie is te vinden op www.dementiebril.nl. De Dementiebril is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met Stichting Into D’mentia en dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds.

Meer over dit thema