Succesvolle start Blended Kleurjeleven.nl in de huisartsenpraktijk

Succesvolle start Blended Kleurjeleven.nl in de huisartsenpraktijk

Hoe implementeer je zo optimaal mogelijk het online zelfhulpprogramma voor licht depressieve klachten Kleurjeleven.nl in de huisartsenpraktijk? En wat levert de combinatie met gesprekken met een praktijkondersteuner GGZ zowel de patiënt als de huisartsenpraktijk op? Dat zijn de kernvragen van het Blended-project Kleurjeleven.nl in de huisartsenpraktijk. Zo’n 60 POH’s-GGZ en 450 patiënten doen inmiddels mee.

Het project om Kleurjeleven.nl blended toe te passen in de huisartsenpraktijk is gestart in de zomer van 2014. Blended wil zeggen dat patiënten zelfstandig aan de slag gaan met een online programma, maar ook ondersteund worden door face-to-face gesprekken met een POH-GGZ. Aanleiding voor dit door ZonMw gefinancierde project was het feit dat e-mental healthprogramma’s in de huisartsenpraktijk nog nauwelijks worden gebruikt, terwijl zowel patiënten als de praktijkondersteuners hier wel voordeel van zouden kunnen hebben.

Trainingen
Het gaat bij e-mental health echter om een nieuw aanbod en een nieuwe werkwijze. Het implementatieproject is daarom gestart met trainingen aan zowel huisartsen als praktijkondersteuners GGZ. Beiden werden uitgenodigd voor een training ‘Inleiding in e-mental health’ en de praktijkondersteuners hebben in een vervolgtraining ‘Aan de slag met Kleurjeleven’ ook praktisch kennis gemaakt met het programma.

In totaal nemen ca. 75 huisartsenpraktijken deel, met een patiëntenpopulatie van 500.000 patiënten, 350 huisartsen en 109 POH-GGZ medewerkers. Inmiddels hebben 84 POH-GGZ medewerkers de trainingen gevolgd. Ruim 60 praktijkondersteuners GGZ bieden Kleurjeleven.nl nu aan hun patiënten aan. Ruim 450 patiënten zijn gestart met het programma. Een mooie start, omdat er allerlei obstakels op de weg liggen bij de invoering.

Bij de meeste praktijkondersteuners die beginnen met het begeleiden van Kleurjeleven.nl zien we dat dit niet éénmalig is, maar dat ze het programma regelmatig aanbieden. Voor sommigen is vooral het starten en integreren van het programma in de dagelijkse werkzaamheden van de POH-GGZ lastig.

Onderzoek
In dit project worden daarom twee dingen onderzocht:

  • Wat zijn de ervaringen van de patiënt? Nemen de depressieklachten verder af als het e-mental health programma wordt ondersteund door persoonlijke gesprekken?
  • Wat zijn de ervaringen van de praktijkondersteuners met e-mental health en hoe kunnen zij geholpen worden om deze vorm van hulp meer te integreren in hun werkwijze?

What’s next?
Het Trimbos-instituut onderzoekt ook voor andere e-mental health programma’s hoe deze door POH-GGZ medewerkers of huisartsen kunnen worden ingezet in de praktijk.

Het gaat om de volgende programma’s: 
http://www.psyfit.nl/ – verschillende oefeningen, testen voor een betere mentale weerbaarheid
http://www.drinktest.nl/ – hoeveel drinkt u eigenlijk? En wanneer is het teveel?
http://www.minderdrinken.nl/ – bewezen effectief programma om minder te drinken of te stoppen
http://www.snelbeterinjevel.nl/ – om piekerklachten te verminderen, minder stress te ervaren of beter te slapen

Deelnemers Blended Kleurjeleven
Deelnemende organisaties aan het implementatieproject Blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk zijn Huisartsen Utrecht Stad; Organisatie Chronische Eerstelijnszorg (OCE) Nijmegen; Zorggroep Almere; Eerstelijns Centrum Tiel; Gezondheidscentrum De Kroonsteen- De Vuursteen Malden/Molenhoek; Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen; Medisch Centrum de Poort Bergen op Zoom; Stichting Gezondheidscentra Utrecht; Kanaleneiland GEZond Utrecht; Huisartsenpraktijk de Greev Utrecht; Eerstelijns Centrum Maarssenbroek.

De pilot wordt gefinancierd door ZonMw en wordt uitgevoerd in samenwerking met Mentalshare Direct– aanbieder van Kleurjeleven.nl – en VGZ.

Meer informatie
Odile Smeets  osmeets@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)