Nieuws |

Start onderzoek relatie huidige generatie jongeren en alcohol- en drugsgebruik

Start onderzoek relatie huidige generatie jongeren en alcohol- en drugsgebruik

Het Trimbos-instituut is gestart met een onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van de huidige generatie jongeren (16-24 jaar) en alcohol- en drugsgebruik. Het onderzoek is bedoeld om de huidige preventieactiviteiten in het uitgaansleven te verbeteren en aansluiting bij de doelgroep te blijven garanderen. De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2015 verwacht.

Iedere generatie jongeren kent zijn eigen middelengebruik. Cannabis gebruikende hippies, ecstasy slikkende gabbers en cocaïne snuivende reclamejongens hadden ieder hun eigen beweegreden om drugs te gebruiken. Deze motieven werden mede bepaald door het tijdsgewricht waarin zij leefden, denk bijvoorbeeld aan politieke stromingen, muziekstromingen en economische groei. Maar hoe zit dat voor de huidige generatie jongeren? Welke maatschappelijke invloeden spelen een rol in hun alcohol- en drugsgebruik? Wat maakt dat een deel van de jongeren soms op een roekeloze manier met drugs omgaat? Zijn dat nu typische kenmerken voor de huidige generatie jongeren of is er niets nieuws onder de zon?

Deze vragen staan centraal in een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van de huidige generatie jongeren en (roekeloos) alcohol- en drugsgebruik. Door middel van expertmeetings, focusgroepen met jongeren en een literatuuronderzoek wordt een antwoord gezocht op deze vragen. Het onderzoek resulteert in een serie aanbevelingen die gebruikt kunnen worden voor de verbetering van bestaande preventiestrategieën.

Expertmeetings
Op woensdag 26 november (10.00 uur -13.00 uur) en vrijdag 28 november (10.00 uur -13.00 uur) vindt de tweede serie expertmeetings plaats op het Trimbos-instituut. In deze groepsgesprekken wordt in het bijzonder ingegaan op de aanpassingen die in preventie nodig zijn om de aansluiting met de huidige generatie jongeren te blijven behouden. Voor deze expertmeetings zijn reeds experts uitgenodigd. Echter, heeft u expertise in huis waarvan u vindt dat wij die zeker moeten meenemen, neemt u dan contact op met Martha de Jonge (mjonge@trimbos.nl). U kunt haar tevens benaderen als u meer wilt weten over dit onderzoek.

Preventieactiviteiten
Meer weten over de preventieactiviteiten van het Trimbos-instuituut in het uitgaansleven? Bekijk ons thema uitgaan, alcohol en drugs

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)