Start onderzoek ondersteuning dakloze gezinnen

Start onderzoek ondersteuning dakloze gezinnen

Het komt voor dat gezinnen die dakloos worden niet op een passende manier worden opgevangen. Hoe vaak komt dat voor? En als het voorkomt, hoe lang dan? Het Trimbos-instituut start een onderzoek naar de ondersteuning van dakloze gezinnen.

Van niet passende ondersteuning is bijvoorbeeld sprake wanneer dakloze gezinnen helemaal niet onder dak worden gebracht, het gezin uit elkaar wordt gehaald, of het gezin moet verblijven tussen verslaafde volwassenen. Staatssecretaris Van Rijn streeft ernaar dat dit soort situaties niet voorkomen en verzocht daarom om dit onderzoek.

Het onderzoek moet zichtbaar maken op welke gemeentelijke ondersteuning dakloze gezinnen kunnen rekenen, hoe veel gezinnen er door de gemeente worden opgevangen en hoe lang en op welke manieren zij worden opgevangen. Ook wordt onderzocht hoe wordt omgegaan met de specifieke behoeften van minderjarigen in de maatschappelijke opvang.

Resultaten worden in oktober verwacht.

Meer informatie
MathijsTuynman mtuynman@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)