Sameninmijnschoenen.nl: meer begrip en advies bij zelfbeschadigend gedrag

Sameninmijnschoenen.nl: meer begrip en advies bij zelfbeschadigend gedrag

Vandaag is het Self-Injury Awareness Day, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor zelfbeschadiging. Er wordt geschat dat 15% van de jongeren zichzelf ooit heeft beschadigd. Praten over zelfbeschadiging is een taboe, zowel voor jongeren die zichzelf beschadigen als hun directe omgeving. Wat moet je zeggen, waarom doet iemand het, is het gevaarlijk? Sameninmijnschoenen.nl geeft antwoorden, informatie en adviezen.

Aanleiding om de website Sameninmijnschoenen.nl te ontwikkelen is dat uit de praktijk bekend is dat jongeren die zichzelf beschadigen eenzaam en verdrietig kunnen zijn, en zich schamen voor hun gedrag. Jongeren durven vaak niet over hun zelfbeschadiging te praten, omdat ze bang zijn dat ze niet begrepen worden en dat er direct ingegrepen wordt. Naasten en professionals hebben moeite om het gesprek aan te gaan, omdat ze bang zijn dat dit zelfbeschadiging kan aanwakkeren en weten niet hoe ze vervolgens moeten handelen. Het resultaat daarvan is dat professionals uit angst voor negatieve effecten niets doen, waardoor jongeren het risico lopen dat hun problemen erger worden.

“Wat had ik graag gewild dat iemand op de middelbare school met me had gepraat, mij écht had gezien, en naar me had geluisterd. Ik heb dit enorm gemist.” – Kyra (28 jaar)
Lees het verhaal van Kyra

Jongeren, naasten en professionals

Bijzonder aan deze website is dat het een combinatie is van praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis voor drie verschillende doelgroepen: Jongeren die zichzelf beschadigen, Naasten en Professionals. Denk aan mentoren, schoolmaatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren, GGD jeugdartsen en verpleegkundigen. De website is voor en door de doelgroepen opgezet en geeft praktische informatie, gesprekstips en erkenning voor de zorgen van de verschillende doelgroepen.

Kernboodschap van de website is dat mensen die zichzelf beschadigen, dit niet doen om dood te gaan, maar om overeind te blijven. Jezelf beschadigen is een teken van klem zitten. Zelfbeschadiging kun je minderen, en uiteindelijk zelfs stoppen. Sameninmijnschoenen.nl helpt daarbij.

Sameninmijnschoenen.nl is ontwikkeld door de Stichting Zelfbeschadiging, Fivoor en het Trimbos-instituut. De website is mogelijk gemaakt door financiering van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)