Rutger Engels hoogleraar bij de Universiteit Utrecht

Rutger Engels hoogleraar bij de Universiteit Utrecht

De faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft Rutger Engels, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut, benoemd tot faculteitshoogleraar.

Vanuit zijn leerstoel in Utrecht zal per 1 februari 2016 prof. dr. Rutger Engels zich richten op de ontwikkeling van het thema jeugd, zowel vanuit onderwijs en onderzoek als vanuit valorisatie van kennis. Engels beëindigt met de nieuwe benoeming zijn hoogleraarschap bij de Radboud Universiteit in Nijmegen dat hij sinds 2001 heeft vervuld. Hij was leider van een internationaal toonaangevende groep die onderzoek doet naar de beginfasen van verslaving bij adolescenten. “Ik heb hier de afgelopen jaren met veel plezier samengewerkt en er is een relevante bijdrage geleverd aan nieuwe inzichten en verandering in denken over het middelengebruik bij jeugdigen. Ik ben daar trots op’’, aldus Engels.

Focus op jeugd
Engels wil op het brede domein jeugd de wetenschappelijke kennis vergroten en innovatie opschalen. Volgens Engels is veel kennis beschikbaar, ook internationaal, echter wil het met de implementatie van die kennis niet altijd lukken. Met zijn expertise, internationale en nationale netwerken en ervaring zet hij zich in om dit te realiseren. Er is een sterke maatschappelijke noodzaak naar brede implementatie van evidence-based programma’s. Een belangrijk accent in de leeropdracht ligt op de effectiviteit en werkzame elementen van preventie- en interventieprogramma’s gericht op depressie en middelengebruik van jeugd.

Lees het bericht van de Universiteit Utrecht over de benoeming van Rutger Engels.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)