Rutger Engels focust op vijf kernthema’s

Rutger Engels focust op vijf kernthema’s

Ruim een jaar staat Rutger Engels inmiddels aan het roer van het Trimbos-instituut. In de strategie voor de komende jaren legt hij de focus op vijf kernthema’s met daar doorheen innovatie, implementatie en economische evaluaties als rode draad.

Bij zijn aantreden als voorzitter van het Trimbos-instituut sprak Engels over zijn ambitie om de wetenschap breder toegepast te zien in de praktijk. De komende jaren wil hij daarbij focussen op vijf kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, de meest voorkomende psychische stoornissen zoals depressie, angst en suïcidepreventie en ernstige psychiatrische problematiek. Op elk van deze thema’s wil hij een aanbod ontwikkelen van preventie, zorg en monitoring voor alle leeftijdsgroepen: jongeren, volwassenen en ouderen. Van -9 maanden tot 90+. “We willen als Trimbos-instituut ook bijdragen, samen met andere partijen, aan een evidence-based stepped care mental health aanbod komt voor deze thema’s. Onderzoek en implementatie kunnen elkaar op deze manier faciliteren.”

Innovatie, implementatie en evaluatie
Naast de focus op kernthema’s, zet Engels voor de komende jaren in op de ontwikkeling van expertise op de gehele beleids- en innovatiescyclus. “Het Trimbos-instituut voert een aantal belangrijke en grote monitorstudies uit op het gebied van middelen en ggz. Die leveren een schat aan informatie op. Door hiernaast ook de expertise op het terrein van gezondheid economische evaluaties en implementatie uit te bouwen, en structureel te investeren in innovatie, kan het Trimbos-instituut bijdragen aan kennisvergaring, toepassing en kosteneffectiviteit van de zorg op de kernthema’s. Fundamenteel onderzoek blijft horen bij de core business maar de maatschappelijke ontwikkelingen vragen steeds meer om praktische toepassing van wetenschappelijke kennis. Het Trimbos-instituut transformeert steeds meer van puur een kenniscentrum naar een kennis- en implementatiecentrum.”

Engels benadrukt het belangrijk te vinden dat de kennis van het Trimbos-instituut – maar ook van andere partijen – zijn weg vindt naar de praktijk. En dat de mensen met psychische en/of verslavingsproblemen er ook echt wat aan hebben. “Ik vind dat we maatschappelijk effect moeten sorteren door sterke strategische allianties te sluiten met andere partners, met name in het regionale veld: ggz- en verslavingszorginstellingen, praktijkinstellingen, academische werkplaatsen, politiek, gemeentes. In de regio krijgen de veranderingen hun beslag die voortvloeien uit de wetswijzigingen en de groter transities in de zorg. Daar moeten we bij aansluiten. Op dit moment werken we aan de opzet van een academische werkplaats in Utrecht op het gebied van jeugdhulp. Dat loopt van preventie tot interventie, door alle stappen van behandeling en zorg heen. Ik ben heel benieuwd hoe dat kan leiden tot nieuwe manieren van werken en implementeren.”

Strategisch plan
Onder leiding van Engels is gewerkt aan een nieuwe strategie. “Ik wil dat de implementatie van onze kennis een wezenlijk onderdeel is van de core business. Om dit te borgen hebben we een strategisch plan voor de komende vijf jaar geformuleerd waarin we bovenstaande keuzes hebben vastgelegd. De Raad van Toezicht heeft het plan enthousiast ontvangen dus we kunnen aan de slag. Ik wil dat partners en opdrachtgevers het Trimbos-instituut straks zien als hét geestelijke gezondheidsexpertisecentrum in de hele levensloop op het terrein van alcohol, drugs, tabak, meest voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychiatrische problematiek.”

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)