Nieuws |

Professional: neem deel aan onderzoek naar rookgedrag in de GGZ!

Professional: neem deel aan onderzoek naar rookgedrag in de GGZ!

Mensen met een psychische stoornis roken beduidend meer en vaker dan mensen zonder stoornis. Roken vormt ook een mogelijke verklaring voor de kortere levensverwachting in deze groep. Onduidelijk is in hoeverre cliënten in de GGZ momenteel worden gestimuleerd om te stoppen met roken.

Dit is dan ook een van de vragen in het onderzoek naar roken in de GGZ van het Trimbos-instituut, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. In het kader van dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld om de mening van medewerkers in de GGZ ten aanzien van roken in kaart te brengen. Het project bestaat uit een achtergrondstudie, een onderzoek naar het rookbeleid in GGZ instellingen en de houding van medewerkers in de GGZ ten aanzien van roken door cliënten.

Vragenlijst en iPads
Werkt u voor een geïntegreerde GGZ instelling, RIBW, of verslavingszorginstelling? Vult u dan deze vragenlijst in! Het invullen duurt ongeveer 11 minuten. Onder de deelnemers die na het insturen van de vragenlijst een emailadres achterlaten worden 3 iPads verloot. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit naar personen te herleiden zijn.

Naar de vragenlijst

Achtergrond onderzoek
In Nederland is de aandacht voor stoppen met roken door mensen met en/of in behandeling voor een psychische stoornis beperkt. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre GGZ aanbieders in Nederland een rookbeleid hebben, wat hier precies instaat en hoe dit wordt nageleefd. Effectieve (preventieve) interventies gericht op het terugdringen van roken en nicotineafhankelijkheid in de groep van mensen met een psychische aandoening kunnen mogelijk tot belangrijke gezondheidswinst leiden.

Over roken door cliënten in de GGZ zijn al een aantal dingen bekend:

  • Roken en geestelijke gezondheid hangen sterk samen. Mensen met schizofrenie bijvoorbeeld hebben een 12-15 jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking en meer dan tweederde overlijdt aan coronaire hartziekten. Roken is hiervan een van de belangrijkste veroorzakers.
  • De negatieve consequenties van roken zijn groot. Roken beïnvloedt de werking van psychiatrische medicatie, zoals antipsychotica.
  • De meerderheid (circa 60%) van de mensen met schizofrenie in Nederland rookt. Zij roken bovendien bovengemiddeld veel. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen met schizofrenie die succesvol gestopt zijn of nooit gerookt hebben.
  • Ook mensen met depressieve klachten en bepaalde angststoornissen roken bovengemiddeld veel.

Vragen over het onderzoek?
Neem contact op met Renate Buisman
(rbuisman@trimbos.nl)

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)