Prijs voor Trimbos-onderzoeker Joran Lokkerbol

Trimbos-onderzoeker Joran Lokkerbol krijgt op 27 maart de Excellence in Mental Health Policy and Economics Award 2015 uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan auteurs van de drie beste artikelen uit twee jaargangen van het Journal of Mental Health Policy and Economics.

Joran Lokkerbol ontvangt de prijs voor zijn artikel Mental Health Care System Optimization from a Health-Economics Perspective: Where to Sow and Where to Reap? dat hij schreef samen met Rifka Weehuizen, Ifigeneia Mavranezouli, Cathrine Mihalopoulos en Filip Smit. The Journal of Mental Health Policy and Economics is een internationaal tijdschrift met publicaties over gezondheidseconomie in mentale gezondheid.

Kosteneffectiviteit ggz
Lokkerbol is natuurlijk blij met de prijs, maar vooral met de toenemende belangstelling voor kosteneffectiviteits-onderzoek binnen de ggz.

“Veel van het onderzoek op dit gebied kijkt naar de kosteneffectiviteit van nieuwe interventies. Het invoeren van nieuwe, kosteneffectieve interventies gaat echter bijna altijd gepaard met extra kosten. Doordat zorgbudgetten echter niet oneindig zijn, is het belangrijk om te kijken naar alternatieve manieren om de kosteneffectiviteit van zorg te verbeteren.”

Dat is ook precies het thema van zijn prijswinnende artikel. “We hebben algoritmes ontwikkeld om te meten hoe het verbeteren of aanpassen van bestaande interventies de kosteneffectiviteit van zorg kan verbeteren. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan het vergroten van de therapietrouw bij bestaande interventies. Dat komt de kosteneffectiviteit soms meer ten goede dan het ontwikkelen van nog effectievere nieuwe interventies.”
 
Gelijktijdig minder en meer investeren 
Lokkerbol hoopt met de onderzoeken van het CMHEE (Centre of Mental Health and Economic Evaluation, onderdeel van het Trimbos-instituut) op termijn een bijdrage te leveren aan een economisch duurzaam zorgsysteem.

“Mensen worden steeds ouder. Dat gaat vaak gepaard met meer chronische aandoeningen. Een toenemende zorgvraag is het gevolg, die gefinancierd moet worden door een relatief steeds kleiner aantal werkende mensen. Dit vraagt om structurele veranderingen van zorg. Minder investeren in zorg die niet kosteneffectief is en meer investeren in zorg die wel kosteneffectief is, kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid, zonder dat daar structureel extra budget voor nodig is.”

Nieuw onderzoek
Momenteel ontwikkelt Lokkerbol, samen met zijn collega’s van het CMHEE, een gezondheidseconomisch model waarmee de kosteneffectiviteit van preventie en zorg van psychose kan worden onderzocht.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de opening van de 12th Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry op 27 maart in Venetië.

Lees hier de abstract van het artikel.

Meer informatie
Joran Lokkerbol jlokkerbol@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)