Nieuws |

Plain Packaging thema Wereld Niet Roken Dag 2016

Plain Packaging thema Wereld Niet Roken Dag 2016

Standaard tabaksverpakkingen met alleen de merknaam in standaard lettertype en grootte en zonder verdere visuele uitingen, worden door zowel jongeren als volwassenen minder aantrekkelijk gevonden dan merkpakjes en vergroten mogelijk het bewustzijn van de schadelijkheid van roken. De Wereld Niet Roken Dag heeft dit jaar als thema ‘plain packaging’.

Plain packaging ofwel generieke tabaksverpakkingen bevatten geen enkele vorm van ‘branding’, zoals handelsmerken, logo’s, kleuren, afbeeldingen en design elementen. De merknaam wordt alleen vermeld in een standaard lettertype en lettergrootte. Het invoeren van generieke verpakkingen is één van de maatregelen die landen kunnen nemen om het gebruik van tabak te ontmoedigen, vooral om te voorkomen dat jongeren gaan roken.

Onderzoek laat onder andere zien dat generieke pakjes door zowel jongeren als volwassenen minder aantrekkelijk worden gevonden, het bewustzijn van de schadelijkheid van roken kunnen vergroten en de intentie om sigaretten te kopen verminderen (zie ook onze factsheet Generieke tabaksverpakkingen (plain packaging). Generieke verpakkingen zijn minder aantrekkelijk dan verpakkingen met waarschuwende afbeeldingen waar nog wel ruimte is voor ‘branding’.

Landen met plain packaging
Australië was in december 2012 het eerste land dat generieke verpakkingen volledig invoerde. Een recente berekening uit Australië laat zien dat een kwart van de daling in roken is veroorzaakt mede dankzij generieke verpakkingen. In de Europese tabaksproductenrichtlijn wordt plain packaging genoemd als mogelijke beleidsmaatregel. Het is echter niet verplicht gesteld. Ierland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn recent wel overgegaan op de invoering van generieke verpakkingen. België, Noorwegen, Zweden en Finland zijn voorbeelden van EU-landen die dit eveneens overwegen.

Nieuwe tabaksverpakkingen in Nederland
Nederland heeft met de herziene Tabaks- en rookwarenwet van 20 mei 2016 verschillende maatregelen genomen om het roken te ontmoedigen en te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Zo moeten nieuwe verpakkingen voor sigaretten, shag en waterpijp voor 65% van de voor- en achterkant bedekt zijn met fotowaarschuwingen en een bijpassende tekst. De combinatie van afschrikwekkende plaatjes met een praktische verwijzing naar hulp is effectiever dan alleen ‘enge’ plaatjes (zie ook onze factsheet Waarschuwende afbeeldingen op tabaksverpakkingen).

Op de nieuwe pakjes wordt verwezen naar de gratis Stoplijn (0800-1995) en de website www.ikstopnu.nl, die eveneens gelanceerd zijn op 20 mei. Via www.ikstopnu.nl zijn ook gratis banners en posters te downloaden. Ook is er speciaal voor jongeren die willen stoppen met roken een gratis app om ze daarbij te ondersteunen: www.stopstone.nl.
De nieuwe verpakkingen verschijnen in 2016 geleidelijk op de markt. Na 20 mei 2017 mogen oude pakjes niet meer worden verkocht.

Meer over dit thema