Onderzoek jobcoaching en behoud van werk – jobcoaches gezocht!

Onderzoek jobcoaching en behoud van werk - jobcoaches gezocht!

Werk hebben geeft betekenis aan het leven. Voor jonge mensen met psychische kwetsbaarheden is het echter lastig om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Met jobcoaching kunnen zij ondersteund worden. We weten inmiddels het nodige over wat effectief is voor pláatsing in betaalde banen, maar er bestaat relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar de vraag wat werkt als het gaat om behóud van een baan. Biedt u jobcoaching? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan een onderzoek.

In het onderzoek volgen we ruim honderd werknemers (18-35 jaar) met psychische klachten, die jobcoaching ontvangen in hun werk (of proefplaatsing). We volgen hen gedurende een half jaar en we gaan onder andere na wat die jobcoaching kenmerkt en wat de impact is op duurzaam werken. Waaruit bestaat de begeleiding precies, wat werkt en wat werkt niet? 

Jobcoaches gezocht

Inmiddels participeren al meer dan dertig jobcoaches, maar we kunnen nog volop medewerking gebruiken! We zijn op zoek naar professionals die jobcoaching bieden aan jonge werknemers tussen (bij voorkeur) 18 en 35 jaar met psychische kwetsbaarheden. Voor psychische kwetsbaarheden hanteren we een brede definitie. Denk bijvoorbeeld aan depressie of angst, ADHD, klachten in het autisme-spectrum of psychosegevoeligheid. Het kan ook gaan om werknemers met naast dergelijke klachten ook andere beperkingen.

Coaching gericht op behoud van werk

De jobcoaching dient (mede) gericht te zijn op het behoud van werk. We denken bijvoorbeeld aan jobcoaches die werken vanuit een jobcoachorganisatie, gemeente, UWV, werkbedrijf of arbeidsrehabilitatie-team van een zorginstelling. De methodiek waarmee gewerkt wordt maakt voor dit onderzoek niet uit. Of u nu met IPS, Begeleid Werken of Supported Employment werkt, of met nog een andere methodiek: Wij nodigen u van harte uit om mee te doen!

Wat houdt meedoen in?

Het onderzoek bestaat voor jobcoaches en betrokken werknemers uit twee meetmomenten: beiden vullen bij de start en na zes maanden een vragenlijst in. Met de jobcoach houden we na drie maanden een kort telefonisch interview. In totaal kost het voor jobcoaches per werknemer ca. 90 á 120 minuten tijd, verspreid over een half jaar. Als u meedoet, draagt u bij aan het vergroten van inzicht in jobcoaching en van de landelijke zichtbaarheid van dit belangrijke vak. De onderzoekers gaan ook een aantal regionale bijeenkomsten organiseren op basis van hun bevindingen waarin professionals ervaringen kunnen uitwisselen.

Meer weten? Neem contact op met Aniek de Lange of Harry Michon.

Meer over dit thema

Aniek de Lange
Projectmedewerker Jeugd