Nieuws |

Onderzoek naar het Europees nachtleven en middelengebruik

Onderzoek naar het Europees nachtleven en middelengebruik

Het Trimbos-instituut leidt een driejarige Europese studie naar middelengebruik en het nachtleven: ‘ALAMA-nightlife’. Het onderzoek brengt het nachtleven en het alcohol- en drugsgebruik in vijf Europese landen in kaart en signaleert veranderingen. Daarnaast vergelijkt het de consequenties van uitgaan met en zonder alcohol of drugs.

Het Europese nachtclubleven is de laatste jaren in opkomst. Electronic Dance Music (EDM) is populair en drugsgebruik komt in EDM clubs en op festivals relatief vaak voor. Een actueel beeld van het uitgaansleven in Europa ontbreekt echter. Waarom gaat men uit en hoe vaak? Hoe ziet een stapavond er uit? Welke middelen worden gebruikt? Hoe vaak? Waar gebeurt dat? En wat doet men om risico’s op negatieve effecten te verkleinen?

Uitgaansgedrag

Voor de ALAMA-nightlife studie worden vanaf april 2017 in Zweden, Engeland, België, Italië en Nederland 10.000 liefhebbers van EDM geworven, zowel op club- en festival-locaties als online. Met deze informatie worden lokale- en subculturele verschillen in patronen van uitgaan en middelengebruik in beeld gebracht. Ook belangrijk voor beleid en gerichte preventie is de follow-up enquête: wie gaat meer/minder stappen en gebruiken? En waarom?

Consequenties

De toename van het gebruik van ecstasy, soms hoog gedoseerd, en (ernstige) intoxicaties benadrukken de meerwaarde van het ALAMA onderzoek. Inzicht in middelengebruik in het uitgaansleven kan immers bijdragen om – in extreme gevallen – het verlies van jonge levens of ernstige blijvende schade te voorkomen.

Het onderzoek richt zich ook op de mildere ‘naweeën’. Hoe voelt men zich in de week na het stappen? Is er een effect op werk of studie? Hoe hangt dat samen met de uitgaansnacht(en) en eventueel middelengebruik? Om deze vraag te beantwoorden gaan de Nederlandse onderzoekers voor het eerst de zogenaamde ‘Ecological Momentary Assessment’ bij ecstasygebruikers toepassen.

ALAMA-nightlife is het acroniem voor de studie ‘Understanding the dynamics and consequences of young adult substance use pathways, A Longitudinal And Momentary Analysis in the European Nightlife scene.’ Deze samenwerking tussen Europese topinstituten (Karolinska Intitutet, University College London, HoGent, Vlaams Expertisecentrum Drugs, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Eclectica, Consiglio Italiano per le Scienze Sociali) is mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw / ERANID.

Meer over dit thema