Nieuw onderzoek naar prestatiedruk bij studenten

Het Trimbos-instituut voert dit onderzoek uit samen met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De opdrachtgever is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studenten zeggen stress en prestatiedruk te ervaren. Dit hangt samen met psychische klachten, emotionele uitputtingsklachten en het gebruik van ADHD-medicatie zonder doktersrecept. Dat blijkt … Meer lezen over Nieuw onderzoek naar prestatiedruk bij studenten