Nieuw: doorlopende leerlijn Life Skills voor basisonderwijs

Nieuw: doorlopende leerlijn Life Skills voor basisonderwijs

Life Skills is een programma voor sociaal-emotioneel vaardigheden voor het basisonderwijs van stichting KEC. Het is geschikt voor zowel het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs als voor scholen met vluchtelingenkinderen. Life Skills heeft een doorlopende leerlijn en bestaat uit vier bouwstenen. Twee van deze bouwstenen, Zippy’s Vrienden (groep 3 en 4) en Apple’s Vrienden (groep 5 en 6), draaien in meer dan 30 landen. Deze programma’s zijn, ook in Nederland, effectief gebleken.

Bouwstenen van Life Skills

De nieuwe doorlopende leerlijn Life Skills bevat vier bouwstenen:
1. Doos vol gevoelens (groep 1 en 2)
2. Zippy’s Vrienden (groep 3 en 4)
3. Apple’s Vrienden (groep 5 en 6)
4. Aan de slag met positieve psychologie (groep 7 en 8)

Life Skills is erop gericht de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te versterken. Deze bevorderen het welbevinden en vormen een buffer tegen het ontwikkelen van psychische problemen.

Waarom Life Skills uitvoeren?

Met Life Skills vergroten de leerlingen hun handelingsrepertoire bij grote en kleine levensgebeurtenissen, zoals teleurstelling, zich buitengesloten voelen, delen, verlies, ruzie, pesten. Kenmerkend van Life Skills is dat het niet draait om het aanleren van vaste coping strategieën, maar dat iedere leerling experimenteert en oefent met wat bij hem of haar past. Dat gebeurt vanuit een positieve aanpak. Of zoals een leerkracht het verwoordt: ‘Het gaat niet over wat niet, maar over wat wel’.

Positieve resultaten onderzoek

In Nederland zijn de bouwstenen Zippy’s Vrienden en Apple’s Vrienden onderzocht op effectiviteit bij 1177 leerlingen van 6-9 jaar. Dit onderzoek toonde aan dat leerlingen uit groep 4 en 5 die Zippy/Apple volgden:

  • Meer vooruit gaan in emotieherkenning bij zichzelf en anderen
  • Beter omgaan met problemen (adaptieve coping)
  • Meer motivatie laten zien voor het uitvoeren van taken
  • Minder probleemgedrag tonen zoals hyperactiviteit

Zie ook de factsheet met de resultaten van het onderzoek.

Ook voor Speciaal onderwijs en Vluchtelingenkinderen

Om de implementatie van Zippy en Apple te bevorderen, heeft het Trimbos-instituut een implementatieproject uitgevoerd (ZonMw). Daaruit bleek dat scholen behoefte hebben aan een doorlopende leerlijn. Deze is nu ontwikkeld door stichting KEC: Life Skills, met Zippy en Apple als bouwstenen. Ook bleek uit dit project dat het programma goed toepasbaar is in het speciaal onderwijs en scholen met vluchtelingen kinderen. Bekijk de video.

Bent u als school geïnteresseerd in Life Skills? Mail naar [email protected]

Contactpersoon onderzoek: dr. Rianne van der Zanden, Trimbos-instituut   [email protected]

Contactpersoon Life Skills: Marion Panis, Stichting KEC, [email protected]

Contact

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)