Nieuws |

Middelengebruik jongeren thema op congres FADO

Middelengebruik jongeren thema op congres FADO

Op het 24ste Forum Alcohol en Drugs (FADO) op 13 november veel aandacht voor middelengebruik bij jongeren en kwetsbare groepen, alcoholafhankelijkheid, effectiviteit van interventies voor o.a. cannabisgebruik en roken, neurobiologie en neuropsychologie van verslaving, en het recent afgeronde ZonMW programma Risicogedrag en Afhankelijkheid.

Het congres brengt de laatste stand van zaken in beeld van onderzoek op het gebied van verslaving en middelengebruik in Nederland. Enkele Nederlandse toponderzoekers op verslavingsgebied –zoals professor Wim van den Brink- zijn op het FADO aanwezig.

Key note lezing: Trends middelengebruik scholieren
In zijn key note lezing ‘Op weg naar generatie Nix?’ gaat professor Tom ter Bogt (Universiteit Utrecht) in op de trends in middelengebruik bij Nederlandse scholieren. Zijn deze jongeren minder gaan drinken? Zijn er verschillen in middelengebruik tussen jongens en meisjes?

Neurobiologie en neuropsychologie
In Nederland wordt relatief veel onderzoek gedaan naar de neurobiologie en neuropsychologie van verslaving. Professor Anja Huizink presenteert resultaten van een onderzoek naar onderliggende neurobiologische mechanismen die een rol kunnen spelen bij middelengebruik door jongeren. In een andere presentatie komen de effecten aan bod van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) op alcohol afhankelijke patiënten. Uniek voor het FADO is de presentatie van professor Louk Vanderschuren over de resultaten van dieronderzoek naar hersenmechanismen die van invloed zijn op cocaïneverslaving.

Middelengebruik kwetsbare groepen
Belangrijk thema is het onderzoek naar middelengebruik door kwetsbare groepen. Er is voor het eerst aandacht voor verslaving en psychopathologie bij vrouwen die in Inrichtingen voor Stelselmatige Daders (ISD) hebben gezeten. Ir. Evelien Vermeulen bespreekt mogelijk effectieve interventies om problematisch middelengebruik bij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en de residentiële jeugdzorg tegen te gaan. Het middelengebruik bij daklozen in de vier grote steden werd door MSc Barbara van Straaten onder de loep genomen.

Effectiviteit van interventies
’s Middags zijn er parallelsessies. Eén van de sessies behandelt onderzoeken naar de effectiviteit van verschillende interventies. Opmerkelijk is de SOS training, een interventie om victimisatie terug te dringen bij verslaafden met psychiatrische problematiek. Dr. Peter Blanken presenteert resultaten van de Cocaine Addiction Treatment to improve Control en reduce Harm (CATCH)-interventies. Verder komt aan bod: de effecten van verschillende stoppen-met-roken interventies; en de effecten van voorlichting over alcohol en roken op het VMBO.   

Organisatie
Het FADO congres vindt plaats in Utrecht en wordt georganiseerd door IVO, AIAR en het Trimbos-instituut. Dit jaar is er een speciale samenwerking met ZonMw die aandacht vraagt voor het recent afgeronde programma Risicogedrag en Afhankelijkheid. Meer dan tien presentaties op het FADO betreffen onderzoeken die door ZonMw zijn gefinancierd.

Ga voor meer informatie naar de website van het FADO:
http://www.forumalcoholendrugs.nl/programma-2014

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)