Nieuws |

Mental health sessie tijdens e-health Week 2016

Mental health sessie tijdens eHealth Week 2016

Tijdens de jaarlijkse internationale eHealth Week is er een prominente plek voor e-mental health. In samenwerking met GGZ Nederland organiseert het Trimbos-instituut een inhoudelijke sessie met onder meer een overzicht van best practices en mogelijkheden van serious gaming en virtual health voor de GGZ.

Nederland is koploper op het gebied van e-mental health. De geestelijke gezondheidszorg ontwikkelt en onderzoekt online aanbod vanaf de opkomst van internet. De meeste GGZ instellingen hebben veel ervaring met het ontwikkelen en aanbieden van e-mental health in de praktijk. De afgelopen twee jaar is ook in de huisartsenzorg veel geïnvesteerd in het werken met e-mental health.

Het thema E-mental health heeft dan ook een prominente plek op de jaarlijkse internationale eHealth Week, die dit jaar van 8 tot en met 10 juni 2016 plaatsvindt in Amsterdam.

Sessie
Samen met GGZ Nederland verzorgen wij een inhoudelijke sessie getiteld Healthy minds for everyone in the 21th Century.
Deze sessie over E-mental health staat geprogrammeerd voor de eerste congresdag (woensdag 8 juni, 10.30 -11.30 uur) waarbij brede kennis en ervaring gedeeld wordt over de volgende onderwerpen:

  • De stand van zaken op het gebied van innovatie.
  • Een overzicht van de vele best practices in Nederland voor psychische- en verslavingsproblemen.
  • Mogelijkheden van serious games en virtual reality voor de GGZ.
  • Antwoorden op uitdagingen in de opschaling van e-mental health door samenwerking.

Daarnaast wordt in verschillende side-events en op de beursvloer aandacht besteed aan E-mental health.

Zie voor meer informatie over de sessies:
http://www.ehealthweek.org/ehome/128630/about-the-themes/?&

Voor meer informatie over de eHealth Week:
http://www.ehealthweek.org/ehome/128630/overview/?& 

Meer over dit thema