Nieuws |

Meer voorlichting over risico’s lachgas

Meer voorlichting over risico’s lachgas

Voorkomen van gezondheidsschade door lachgasgebruik, het bijstellen van het positieve imago en het wegnemen van (onnodige) zorgen over lachgas. Dat is de kern van de nieuwe materialen die het Trimbos-instituut heeft ontwikkeld voor gemeenten, ouders, uitgaanders en leerkrachten over lachgas.

Het gebruik van lachgas is de laatste jaren flink gestegen onder jongeren en uitgaande jongvolwassenen. Handhavers, zoals bijzondere opsporingsambtenaren en politie, krijgen steeds meer meldingen van overlast van lachgasgebruik op straat en rondslingerende lachgaspatronen. Daarnaast hebben gemeenten, leerkrachten en ouders veel vragen over lachgas. Dat is de reden dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Trimbos-instituut eind vorig jaar gevraagd heeft om een preventieve aanpak te ontwikkelen gericht op het voorkomen van gezondheidsschade door lachgasgebruik, het bijstellen van het imago als onschuldig middel maar ook het wegnemen van (onnodige) zorgen over lachgas.

Preventie

Het Trimbos-instituut heeft als aanvulling op het bestaande voorlichtingsaanbod een pakket aan preventieactiviteiten uitgewerkt:

  • Bij jonge, onervaren lachgasgebruikers (jonger dan 18 jaar) overheerst vooral het positieve imago van lachgas als een onschuldig middel. Echter, lang niet alle ouders weten wat lachgas is, of hun kinderen lachgas gebruiken en hoe ze dit kunnen voorkomen. Om ouders te informeren over de risico’s over lachgas en toe te lichten hoe je een gesprek over lachgas kunt voeren is een video gemaakt: 5 dingen die je als ouder moet weten over lachgas. De video is vrijelijk te delen via sociale media en kan gebruikt worden in nieuwsbrieven voor ouders.
  • Voor gemeenten, handhavers en preventieprofessionals is de ‘Handreiking Lachgas: van zorgen naar acties‘ geschreven. In de handreiking staan goede voorbeelden over hoe de verkoop en het gebruik van lachgas kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door afspraken te maken met verkopers of door te handhaven op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. De handreiking helpt in het voeren van en inhoud geven aan een gesprek, gemeentelijke campagne of voorlichting over lachgasgebruik.
  • Feestgebruikers (18 jaar en ouder), die meer ervaring hebben met alcohol en drugs, gebruiken lachgas in het uitgaansleven of op thuisfeestjes. Deze groep herkent het gevoel van de roes bij lachgas eerder als een effect dat hoort bij drugs. Voor deze doelgroep is eveneens een video gemaakt, waarbij de nadruk ligt op harm reduction. In tegenstelling tot de aanpak bij de jongere doelgroep ligt de focus niet op het voorkomen van het gebruik, maar op het beperken van de risico’s bij het gebruik. Het is gebleken dat deze aanpak voor deze doelgroep beter werkt in het voorkomen van gezondheidsschade dan een strikte boodschap waarin de nadruk ligt op niet gebruiken. De belangrijkste risico’s van gebruik worden genoemd en er worden tips gegeven om de risico’s op gezondheidsproblemen zo veel mogelijk te beperken. Niet gebruiken blijft desalniettemin het beste advies.
  • Op dit moment wordt verder nog gewerkt aan materialen voor scholen. Vanuit het schoolpreventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen (dgsg.nl) wordt een flyer ontwikkeld om mee te geven aan ouders na een ouderavond. Voor preventiewerkers van een GGD of instelling voor verslavingszorg wordt daarnaast een presentatie ontwikkeld die tijdens een ouderavond ingezet kan worden. Daarnaast komt er voor docenten een factsheet waarin ze kunnen lezen wat ze ten aanzien van het bespreken van dit onderwerp beter wel en beter niet kunnen doen in de klas. De materialen zijn voor de start van het nieuwe schooljaar gereed.

Lees ook het rapport Roes met een luchtje of de Factsheet lachgas. Beiden zijn gratis te downloaden in de Trimbos webwinkel.

Voor meer informatie:
Ferry Goossens (06-40140661)

Meer over dit thema