Machine learning: instellingen laten zien wat het oplevert

Wat de kracht en mogelijkheden van machine learning in de GGZ zijn, laten instellingen 2 juli bij het Trimbos-instituut zien. Wie belangstelling heeft, is van harte welkom.

De presentatie volgt nadat een eerste lichting van 16 studenten van 10 instellingen de opleiding Machine Learning voor professionals in de GGZ afrondden.

Docent Joran Lokkerbol specialiseerde zich aan Harvard en MIT in machine learning. Hij initieerde de opleiding mede omdat hij vindt dat de GGZ behoefte heeft aan kleinschalige, beheerste successen die laten zien wat er wel en niet mogelijk is met machine learning in de klinische praktijk.

Met de presentatie van de resultaten van de eerste lichting studenten, die allen een machine learning-project hebben uitgevoerd op basis van data uit de eigen instelling, levert hij daar nu zelf een bijdrage aan.

Presentatie resultaten op 2 juli

De bijeenkomst op 2 juli 2019 van 13:00 tot 17:00 bij het Trimbos-instituut is bedoeld voor medewerkers van zorginstellingen, verzekeraars, beleidsmakers en patiënten die meer willen weten of leren over machine learning. Na een inleiding door Joran Lokkerbol, zullen enkele instellingen de resultaten van hun project presenteren. Een zorgverzekeraar, patiëntvertegenwoordiger en beleidsmaker zullen vervolgens op de resultaten reflecteren.

Nieuwe opleiding

Lokkerbol biedt de training dit jaar opnieuw aan. Die start dinsdag 17 september en bestaat uit 5 opleidingsdagen en het uitvoeren van een eigen project. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Aanmelden kan tot en met 5 juli 2019. In geval van teveel inschrijvingen vindt telefonische intake en selectie plaats in de week van 8-12 juli.

Ik heb interesse

Meer informatie

Joran Lokkerbol
Mathematisch Econoom | Data Scientist Epidemiologie