Nieuws |

Maatschappelijke opvang in zelfbeheer goed beschreven

Maatschappelijke opvang in zelfbeheer goed beschreven

Bij maatschappelijke opvang in zelfbeheer zijn dakloze mensen zelf verantwoordelijk voor hun herstel en hebben ze zeggenschap over de opvangvoorziening. De methode is nu beschikbaar in de databank Effectieve Sociale interventies van Movisie en kreeg het predicaat ‘goed beschreven.'

Het Trimbos-instituut en de Hogeschool van Amsterdam werkten eerder onderzoek om tot een interventie-beschrijving voor de databank. Ze vatten onderzoek en theorieën over zelfbeheer samen en betoogden hoe maatschappelijke opvang in zelfbeheer bijdraagt aan herstel van dakloze mensen en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan.

De databank is een hulpmiddel voor professionals, gemeenten en burgers om sociale problemen met passende interventies op te lossen. Groepen en organisaties die een zelfbeheerde opvangvoorziening willen opzetten of steunen, kunnen in de databank beschikbare informatie over de opvangvorm vinden, met onderbouwing van de effectiviteit en praktische informatie over het uitvoeren van de interventie.

Criteria databank
Om opgenomen te worden in de databank moet een interventie langer dan twee jaar bestaan en op twee of meer plekken worden toegepast. Bovendien moet van elke interventie een handboek en een procesevaluatie beschikbaar zijn. Ook moeten onafhankelijke praktijkbeoordelaars het predicaat ‘goed beschreven’ toekennen aan de interventie. Dat betekent dat zij de beschrijving van de interventie volledig, helder en voldoende vinden op vier onderdelen: 1) Aanleiding, doelen, doelgroep en aanpak; 2) Randvoorwaarden; 3) Overdraagbaarheid en 4) Ervaringen met de uitvoering.

Movisie streeft ernaar dat de interventie binnen drie jaar doorgroeit naar erkenning op het volgende niveau, ‘goed onderbouwd.’ Het hoogste niveau is ‘bewezen effectief.’

Sterke punten
Als sterke punten van maatschappelijke opvang in zelfbeheer noemen de beoordelaars:

  • Zelfbeheer is een bij deze tijd passende invulling van de maatschappelijk opvang, die kosten-besparend is en meer perspectief kan bieden aan cliënten.
  • De zeggenschap ligt bij de gebruikers en professionals spelen een ondersteunende rol. Sterk om op deze wijze de capaciteiten van deze gebruikers verder te stimuleren en te ontwikkelen (het ontdekken of herontdekken van talenten, vaardigheden en eigenwaarde).
  • Het onderwerp van de interventie geeft voor gebruikers en ondersteuners meteen richting aan het doel.
  • De randvoorwaarden voor de interventie zijn duidelijk beschreven.

Interventiebeschrijving
De interventiebeschrijving is hier in de databank te vinden.

Het eerder gedane onderzoek naar zelfbeheer van het Trimbos-instituut is getiteld ‘Nu leef je zelf

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)