Nieuws |

Lesprogramma ter voorkoming van middelengebruik op het VSO

Lesprogramma ter voorkoming van middelengebruik op het VSO

Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar. Het grootste cluster is cluster 4, waar leerlingen zitten met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Doel is om leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

Be wise think twice bestaat uit 4 lessen en is bedoeld voor leerlingen van cluster 4 VSO. Alle lessen bestaan uit het overdragen van kennis, opdrachten en gesprekken tussen leerlingen en hun docent of met elkaar. De materialen staan in een digitale docentenomgeving. Per les is er een docenteninstructie beschikbaar, net als werkbladen voor de leerlingen, filmpjes en andere materialen. Docenten die gebruik willen maken van het lesmateriaal worden getraind door speciaal opgeleide preventiewerkers van de lokale instelling voor verslavingszorg of de GGD.

Samenwerking met de Buitenhof in Heerlen

Om te zorgen dat het lesmateriaal zo goed mogelijk aansluit bij het onderwijs en het niveau van de leerlingen, is samengewerkt met VSO de Buitenhof in Heerlen. De docenten hebben meegedacht over de werkvormen in het lesprogramma en de lessen zijn op deze school getest.

Ervaringen met het werken met Be wise think twice

In het schooljaar 2015/2016 is een pilotonderzoek uitgevoerd op vier scholen voor cluster 4, waaronder De Buitenhof. Uit dit pilotonderzoek is gebleken dat de meeste docenten de lessenserie bruikbaar vinden. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de lessenserie bijdraagt aan bewustwording van de risico’s van middelengebruik, hetgeen het doel is van de lessenserie. Daarnaast helpt de lessenserie docenten om eventuele problemen met middelengebruik bij hun leerlingen te signaleren.

Leerlingen van het cluster 4 onderwijs gebruiken niet alleen vaker en meer middelen dan leerlingen op het reguliere onderwijs; zij lopen ook een veel groter risico op problematisch middelengebruik en verslaving (Vermeulen-Smit, Kepper, & Monshouwer, 2014). Daarnaast krijgen veel leerlingen op het cluster 4 onderwijs medicatie voorgeschreven voor hun problematiek. Het gebruik van alcohol of drugs kan interacteren met deze medicatie. Medicijnen en alcohol of drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen.

Meer informatie

Marianne  Maat

Stuur een bericht aan contactpersoon Marianne Maat
of bel +31 (0)30 – 2959(226)