Landelijk onderzoek naar Mental Health First Aid (MHFA) gestart

Landelijk onderzoek naar Mental Health First Aid (MHFA) gestart

Een landelijk evaluatie- en actieonderzoek moet beter inzicht geven in de impact van eerste hulp bij psychische problemen (MHFA).

MHFA is een cursus die in Australië is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp.

Het onderzoek moet vragen beantwoorden als: beïnvloedt de cursus MHFA de handelingsverlegenheid en vooroordelen ten opzichte van mensen met psychische aandoeningen? Brengen de cursisten de handvatten die ze in de cursus hebben opgedaan ook daadwerkelijk in de praktijk en zo ja, hoe dan? En wat vinden de hulpontvangers eigenlijk van deze hulp?

Interviews

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij vijf MHFA-praktijkprojecten, te weten GGZ InGeest, GGzE, Impluz/Wijz, GGD HN/GGZ NHN, en Twomorrow. Bij deze organisaties worden interviews afgenomen met de trainers, cursisten en hulpontvangers. Onderzoek bij hulpontvangers is relevant omdat over de kwaliteit van de door de MHFA-cursist geboden hulp nog weinig bekend is en meer inzicht hierin nodig is.

Ontwikkelwerkplaats

Daarnaast wordt een ontwikkelwerkplaats samengesteld met vertegenwoordigers van de praktijkorganisaties en experts op het terrein van destigmatisering, herstel en ervaringsdeskundigheid en de aanpak rond verward gedrag. Doelen van de werkplaats zijn om de trainersinstructie waar nodig te verbeteren, kwaliteitscriteria voor monitoring en borging te ontwikkelen en aandachtspunten voor de Nederlandse context te formuleren.

Resultaten

Het onderzoek wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGzE. De resultaten van het onderzoek komen in augustus 2020 beschikbaar en worden op een landelijk congres gepresenteerd.

Meer over dit thema

Nicole van Erp
Senior wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie