Nieuws |

Kennis en gebruik van e-sigaret door jongeren onderzocht

Kennis en gebruik van e-sigaret door jongeren onderzocht

Uit een verkennend onderzoek onder Nederlandse jongeren blijkt dat jongeren die ervaring hebben met e-sigaretten vaker dagelijkse rokers zijn. Voor jongeren lijkt de e-sigaret bovendien eerder een nieuw middel om mee te experimenteren dan een hulpmiddel om te stoppen met roken. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of e-sigaretten een opstap zijn naar het roken van tabak.

Eerder dit jaar bleek het gebruik van de e-sigaret in de algemene bevolking te zijn toegenomen van 1 naar 2,5%, en een zelfde stijging deed zich voor onder jongeren (Verdurmen et al., 2014). Er is een gedeelde zorg onder gezondheidsprofessionals dat e-sigaretten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en voor jongeren een opstap kunnen zijn naar het roken van tabak.

Verkennend onderzoek
Om inzicht te krijgen in opvattingen over en gebruik van de e-sigaret door jongeren heeft het Trimbos-instituut een verkennend onderzoek uitgevoerd onder jongeren in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd via een websurvey uitgezet op Facebook en websites populair onder jongeren. Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar die op de hoogte waren van het bestaan van e-sigaretten konden besluiten om deel te nemen aan het onderzoek.

De uiteindelijke steekproef bestond uit 990 respondenten. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek was 16,5 jaar. Ondanks veel negatieve berichtgeving over e-sigaretten, zijn de meningen van jongeren over het gebruik van de e-sigaret verdeeld. De jongeren uit de steekproef stonden iets vaker negatief dan positief tegen over de e-sigaret.

Smaakje
E-sigaretten worden het meest gebruikt met een smaakje, oudere adolescenten kiezen vaker voor varianten met daarin (ook) nicotine. De meeste jonge e-sigaret gebruikers hadden ook ervaring met het roken van ‘gewone’ sigaretten. Jongeren die e-sigaretten gebruiken experimenteren bovendien vaker met andere middelen, zoals alcohol en cannabis.

Het gebruik van de e-sigaret door anderen (78%) en nieuwsgierigheid (73%) waren de belangrijkste redenen om een e-sigaret te gebruiken. Een kleinere groep jongeren gebruikte de e-sigaret vooral als hulpmiddel om te stoppen met roken (20%).

De resultaten lieten ook zien dat jongeren die ervaring hebben met de e-sigaret vaker dagelijkse rokers zijn dan jongeren zonder ervaring met de e-sigaret. Vanwege het cross-sectionele karakter van de studie is het echter onduidelijk of het gebruik van de e-sigaret voorafgaat aan het roken van tabak.

Download het rapport Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren.

Voor vragen
Renate Buisman [email protected]

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)