Gesprekken NEMESIS-studie weer van start

Gesprekken NEMESIS-studie weer van start

Enkele duizenden Nederlanders kunnen de komende tijd een huisbezoek verwachten van een van onze interviewers. De gesprekken voor de NEMESIS-studie gaan weer van start, nadat die vanwege de coronamaatregelen tijdelijk waren stilgelegd.

NEMESIS is een grootschalige studie van het Trimbos-instituut naar psychisch welzijn, gezondheid en levenservaringen van Nederlandse volwassenen. Hiervoor voeren interviewers van veldwerkbureau I&O Research gesprekken bij mensen thuis. Door de verspreiding van het corona-virus is de dataverzameling van de NEMESIS-studie in maart stilgelegd. We vonden het niet verantwoord om bij mensen aan de deur te komen.

Vanaf 31 augustus 2020 worden mensen (opnieuw) voor deelname aan de studie uitgenodigd. Natuurlijk denken we daarbij aan de veiligheid van de deelnemers en de interviewers. Zo bewaren interviewers 1,5 meter afstand en nemen zij handgel en desinfecterende doekjes mee. In deze flyer kunt u meer lezen over de maatregelen die wij genomen hebben.

Over NEMESIS

Het doel van NEMESIS is het actualiseren van cijfers over het vóórkomen, ontstaan, verloop en de gevolgen van veelvoorkomende psychische klachten in de algemene bevolking. We kijken eveneens naar risico-indicatoren en gevolgen van psychische klachten.

Voor de studie zullen 6.650 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar in een mondeling gesprek worden geïnterviewd over hun psychisch welzijn, gezondheid en levenservaringen. Hiervoor is een aselecte steekproef van personen uit het bevolkingsregister getrokken. Gedurende een veldwerkperiode van anderhalf jaar worden deze personen benaderd voor deelname.

Meer over dit thema

Marlous Tuithof
Wetenschappelijk medewerker Epidemiologie