Nieuws |

Inspiratiesessies Freedom First

Inspiratiesessies Freedom First

Onder de titel Freedom First worden op 17 en 18 februari 2016 een aantal inspiratiesessies gehouden om met hulpverleners en cliënten te discussiëren over hoe vrijheid voor mensen met psychische problemen versterkt kan worden in een ambulant en wijkgericht zorglandschap in Nederland.

Vrijheid wordt opgevat als eigen ruimte om keuzes te maken, regie te voeren maar ook als ruimte voor zingeving en sociale inclusie. Het gaat evenzeer om het recht op volwaardig burgerschap: het recht op meedoen en meebeslissen en het recht op gelijke behandeling. Vanuit deze rechtenbenadering discussiëren we over vraagstukken rond dwang en wilsbekwaamheid.

Stroomversnelling
In Nederland is de ambulantisering in de ggz in een stroomversnelling gekomen en worden discussies gevoerd over dilemma’s die hulpverleners daarbij ervaren. Het gaat dan om het spanningsveld tussen wat we willen (idealen), wat we kunnen (de praktijk) en wat we moeten (wettelijke eisen). Tijdens de inspiratiesessies reflecteren we op dit spanningsveld door zowel praktijken te bezoeken als hulpverleners en andere betrokkenen te laten vertellen over de ‘knoop in de buik’ die ze ervaren als idealen en praktijk op gespannen voet met elkaar lijken te staan. We willen elkaar inspireren en uitdagen tot reflectie op de eigen praktijk en bezinning op het eigen handelen.

Ervaringen in Triëst
Aanleiding voor de debattenreeks is onze ervaring in Triëst (Italië) waar we onderzoek hebben gedaan naar de ervaringen met wijkgerichte zorg. Triëst is interessant omdat daar veertig jaar geleden de keuze werd gemaakt het psychiatrisch ziekenhuis te sluiten en niet langer te werken met gesloten deuren. Op dit eerste seminar zal ook Roberto Mezzina, geneesheer directeur uit Triëst, aanwezig zijn om te reflecteren op zijn ervaringen met ambulantisering.

Organisatie
De organisatie is in handen van Lister en de FIT-academy van GGZ NHN in samenwerking met het Trimbos-instituut, EAOF en Altrecht GGZ. De start is op 17 en 18 februari 2016. We bieden een tweedaags programma met werkbezoeken en debatten in Utrecht en Heiloo. Andere inspiratiesessies volgen in de loop van het jaar, in andere regio’s van het land. Elk programma zal een andere thematische verdieping hebben.

Aanmelden
Het definitieve programma met vermelding van de sprekers, de locaties van de werkbezoeken en deelnamekosten ontvangt u begin januari. U kunt zich hier of via bijgevoegde bijlage aanmelden, dit betreft een voorinschrijving.

Meer informatie?
Stuur een bericht naar [email protected] of bel 072-5357501/502.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)