Nieuws |

Ikstopnu-website en stoplijn gelanceerd

Ikstopnu-website en stoplijn gelanceerd

Utrecht, 20 mei 2016. Vandaag is de website ikstopnu.nl gelanceerd en is de bijbehorende stoplijn officieel geopend door staatssecretaris Van Rijn van VWS.

De ikstopnu.nl website en telefoonlijn zijn opgezet in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van de herziene Tabakswet. Op de nieuwe tabaksverpakkingen, die komend jaar de ‘oude’ pakjes vervangen, komen afschrikwekkende afbeeldingen en wordt verwezen naar de website en het gratis 0800-1995 nummer. Wie wil stoppen met roken, vindt hier informatie én inspiratie die kan helpen om succesvol te stoppen.

Via de website en telefoonlijn worden rokers op een positieve manier geïnformeerd over de mogelijkheden om te stoppen met roken. Centraal staan de ervaringen van mensen die eerder succesvol zijn gestopt met roken; iedereen doet dat op zijn eigen manier. Via de website en de telefoonlijn kan iedereen zelf uitvinden welke manier het beste bij hem of haar past. Ook helpen de medewerkers bij het zoeken naar ondersteuning in de eigen regio en geven informatie over welke ondersteuning wordt vergoed door de verzekeraar bij wie men aangesloten is.

Feiten en cijfers
In Nederland rookt 25 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder, en zijn er 19 procent dagelijkse rokers. De leeftijdscategorie 20-30 jaar telt de meeste rokers met 37 procent. Jaarlijks doet 34 procent van de rokers een serieuze stoppoging. Dat zijn meer dan 1.000.000 mensen. In 2014 gebruikte 40 procent van hen een vorm van stopondersteuning. De kans op succesvol stoppen is het grootst bij stoppen met gedragsmatige begeleiding, eventueel in combinatie met nicotine vervangers of receptmedicatie.

Website, telefoonlijn en facebookpagina
De website ikstopnu.nl is ontwikkeld volgens de eisen van Drempelvrij. Dit  betekent dat de site ook toegankelijk is voor mensen met een auditieve of visuele beperking, mensen met epilepsie, ADHD of andere aandoeningen. Naast de korte filmpjes met ervaringen van anderen, informatie over verschillende vormen van begeleiding en stopondersteuning is er ook een handige rekentool waarin iedereen direct kan zijn wat hij op week-, maand- en jaarbasis bespaart door te stoppen met roken.

De Ikstopnu-lijn is via het gratis nummer 0800-1995 op werkdagen bereikbaar en buiten kantoortijden via een voice responsysteem met uitgebreide informatie. Via de Ikstopnu.nl Facebookpagina kunnen ‘stoppers’ ervaringen uitwisselen, vragen stellen en elkaar steunen tijdens het stoppen met roken.  

Factsheet waarschuwende tabaksverpakkingen
Over de effectiviteit van tabaksverpakkingen met waarschuwende plaatjes gecombineerd met tekst, is een factsheet verschenen. In de factsheet wordt samengevat wat er bekend is over de wetenschappelijke literatuur over het effect hiervan op het voorkomen van roken en stoppen met roken.

Lees in de bijlage de Factsheet waarschuwende tabaksverpakkingen.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)